dünya nüfusunun artması - türkiyede nüfus artışı - hızlı nüfus artışının getirdiği sorunlarSınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.

Nüfusun sayısı, eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gruplarına dağılımı gibi özellikleri
hakkında bilgi edinebilmek için, nüfus sayımları yapılır. Nüfus sayımı bir ülkede yaşayan insanların belli bir günde sayılması işlemidir.

Gelişmekte Olan Ülkelerde :

1-İşsizlik ve Gelir Azlığı:
Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı özellikle yeterli sayıda iş olanakları olmaması nedeni ile işsizlik sorununu doğurmakta ve gelir azlığı ortaya çıkmaktadır.

1-İşsizlik Gelir Azlığı:
Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı özellikle yeterli sayıda iş olanakları olmaması nedeni ile işsizlik sorununu doğurmakta ve gelir azlığı ortaya çıkmaktadır.

Besin üretimi genel olarak kötü hava koşullarına bağlı olarak azalmakta ve bütün dünyada kimi yıllar besin kıtlığı oluşturmaktadır.Bunun sonucu yüksek fiyatlar ve enflasyon oluşmakta , aynı zamanda dengesiz beslenme , hastalıklara direnci azaltmakta kişinin ruhsal ve fiziksel gelişimini durdurarak yeni sorunlar doğurmaktadır.

3-Konut Sorunu ve Göç Olgusu :
Nüfus artışları köylerden ve kırsal kesimden şehirlere ve endüstri bölgelerine önemli göçlere neden olmaktadır.Göçün olduğu toplumlarda dil, kültür ve
ekonomik uyuşmazlığın doğurduğu stresler göç edenler arasında ruh sağlığını bozmakta ve akıl hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.

4-Eğitim:
Artan nüfusun eğitim gereksinimlerini karşılayacak önlemler çeşitli etmenlerin etkisi altında gelişmekte olan ülkelerde alınamamaktadır.Okul sayısı , öğretmen sayısı ve eğitim araç gereçleri yetersizdir.Bunun sonucunda okul çağına gelen çocukların %50 ‘si özelliklede kız çocukları okula gidememektedir.Buda insan gücünü karşılayamama sorununu doğurmaktadır.

5-Sağlık:
Tıp biliminde son asırda görülen gelişme sonucu yaşam ümidi önemli derecede artmış ve gelişmiş ülkelerde 70 yaşa erişmiştir.Gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve mali kaynakların sınırlı olması artan nüfusun tıbbi personel ve yatak
gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır.

Ulusal gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar.Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.
Çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar.

Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.Yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkar.

Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır.Kırsal alanlarda ve
kentlerde işsizlik ve geçim sıkıntısı başlar.Çarpık kentleşme görülür.

Doğum oranı düşük olduğu için, 0-14 yaş arası nüfus azdır.
Çocuk ölüm oranı azdır. Sağlıklı ve bilinçli beslenme ile gelişkin sağlık hizmetlerine bağlı olarak ortalama yaşam süresi uzun, yaşlı nüfus sayısı fazladır.
Üretici nüfus fazla, tüketici nüfus azdır.Okur yazar oranı yüksektir.Nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşar.

Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Yapısı:

Nüfus artış hızı fazladır.
Doğum oranı yüksek olduğu için,
0 – 14 yaş arası nüfus fazladır.
Çocuk ölüm oranı fazladır.
Sağlıksız ve bilinçsiz beslenme ile sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasına bağlı
olarak ortalama yaşam süresi kısa, yaşlı nüfus sayısı azdır.
Üretici nüfus az, tüketici nüfus fazladır.
Okur yazar oranı düşüktür.
Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşar.

Dünyada, nüfus giderek artmasına rağmen, tarımsal ürünler için kullanılan alanlar giderek azalmakta.

Bu nüfusu bu dünya nasıl kaldıracak. Bütün canlılar karbondioksit salıyor. Bu nüfus daha çok enerji kullanıyor. Enerjinin üretilmesinde ve tüketilmesinde karbon emisyonu yapılıyor. Araba sayısı müthiş bir şekilde artıyor. Yani dünyada karbon emisyonu çok süratle artıyor. Bu artıştan dolayı ısınmalar meydana geliyor.

Eskiden çok fazla doğal afetler olmazdı. 'Sel sularında onlarca kişi boğuldu, Fransa'da sıcaklarda binlerce kişi öldü' bunlar yeni olaylar. Bunlar alarm verici hadiseler. Bunları küçümseyemeyiz.


alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1462
favori
like
share