elektrik akımının ısı etkisi - elektrik akımının ısı etkisi - elektrik akımının kimyasal etkisi - pillerDirençler, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.

Bir direncin t sürede kaynaktan çektiği enerji

E = V.i.t dir.

V : Direncin uçları arasındaki gerilim ( Volt )

i : Dirençten geçen akım ( Amper )

t : Direncin çalışma süresi ( Saniye )

Birimi joule dür.

V = i.R olduğundan, enerjinin dirence bağlı büyüklükleri

E = i² R t

Enerjinin korunumu ilkesine göre direncin üreteçten çektiği elektrik enerjisi, ısı olarak yayılan enerjiye eşittir.

Elektrik ve ısı enerjilerinin birimleri farklı olduğundan eşitlik birim çevirmesi yapılarak yazılır.

ELEKTRİK AKIMININ IŞIK ETKİSİ

Metaller belirli sıcaklıktan sonra ışıma yaparlar. Dolayısı ile ışık kaynağı olarak kullanılabilirler.

Dirençli bir lambanın parlaklığı lambadaki direncin gücü ile doğru orantılıdır.

Lambanın gücü ( parlaklığı ),

P = V.i

P = i.R.i

P = i².R

Özdeş lambalardan kurulu devrede;

1) En parlak yanan ana kol akımı üzerinde ( üretece seri ) olan lambadır.

2) Ana kol üzerinde lamba yok ise üretece paralel olan lamba en parlak yanar.

3) Bu durum da yoksa akımı ya da gerilimi büyük olanın parlaklığı en fazladır.


ELEKTRİK AKIMININ KİMYASAL ETKİSİ

Elektrik akımı çözeltiden geçtiğinde akımın büyüklüğüne bağlı olarak madde açığa çıkar.

Örneğin, suyun elektrolizi yapılınca katotta ( - uç ) hidrojen, anotta ( + uç ) ise oksijen gazlarının açığa çıktığı bilinmektedir.

Bu düzenek, saf su içine yeterli miktarda sülfrik asit katılmasıyla hazırlanır. Bu işlem elektrik akımını iletmeyen saf suyun iletkenlik kazanmasını sağlar.

Devrede bulunan özdeş kaplar özdeş direnç gibi davranır.

Katot ve anotta açığa çıkan gaz hacimleri devreden geçen yük miktarı dolayısı ile akım doğru orantılıdır.

Vgaz α q

Vgaz α i

Devreden geçen yük, akımın şiddetine ve devrenin çalışma süresine bağlı olduğundan elektroliz kaplarınnda açığa çıkan gaz miktarı akım ve süreyle doğru orantılıdır.

Vgaz α q

Vgaz α i.t

Aynı akımın elektroliz kabında açığa çıkardığı hidrojen gazı hacmi oksijeninkinin iki katıdır.

VH = 2V0


PİLLERİN TÜKENME SÜRESİ

Bir pilin gücü, elektromotor kuvveti ve devreye verdiği akım ile ölçülür.

P = ε i

Pilin t sürede devreye verdiği enerji,

E = ε i t ile hesaplanır.

Pilin iç direnci önemsiz ise, devreye verdiği enerji ürettiği enerjiye eşittir. Dolayısı ile bir pilin tükenme süresi pilin enerjisi ile doğru devreye verdiği akım ile ters orantılıdır.

t = E/εi

Özdeş pillerin tükenme süreleri karşılaştırılırken üzerinden geçen akıma bakılabilir.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1173
favori
like
share
GhOsTs_ Tarih: 27.03.2011 21:58
Teşekürler