okul kuralları - okul kurallarının incelenmesi - okul yönetim yapısı
OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARININ İNCELENMESİ
Görüşme yeri: Belevi ilköğretim okulu
Görüşülen okul müdürü: Yaşar Nazır

1. Okulun genel yönetimsel yapısı nasıldır?
Okul yönetimi müdür, sınıf öğretmenleri, anasınıfı öğretmeni, branş öğretmenleri ve hizmetliden oluşmaktadır.

2.Müdürün okuldaki çalışmalarla ilgili başlıca amacı nedir?

Okulun eğitim öğretime hazır duruma getirilmesi, geliştirilip eğitim faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için imkânlar hazırlamaktır.
3.Müdürün okuldaki öğretmenlerden beklentileri nelerdir?

Okul müdürünün öğrencilerin üst öğretim ve hayata daha iyi hazırlanması için çalışmalar yaptığı düşünülürse öğretmenlerden derslere hazırlıklı girmelerini, derslerde başarılı olma gayreti içinde olmalarını, Öğrencilere ve çevreye iyi örnek olmalarını beklemektedir.
4. Müdürün yeni öğretmenlerin okula ve görevlerine uyum sağlamalarındaki rolü nedir?

Yeni öğretmenlerin okula uyum sağlamaları konusunda branşı itibarı ile faydalı olabilecek rehber öğretmenler tespit ederek onlarla resmi görevler dışında özel problemleri ile ilgilenerek sosyal yönden de yardımcı olmaktır.

5.Okul müdürüne göre başarılı öğretmenin özellikleri nelerdir?
Okulun kurallarına uyarak öğrencilere vermeleri gereken bilgi ve davranışlarda yeterince faydalı olan öğretmen başarılıdır.

6. Müdürün öğrenci ve öğretmenlerde görmek istediği davranışlar nelerdir?
Öğrenci ve öğretmenlerin kanun ve yönetmeliklere uymaları, Öğrencilerin derslerine çalışmaları, öğretmenlerin öğrencilere bilgi ve becerilerini yeterince aktarmaları, öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine saygı, sevgi içinde olmalarını ister.

7. Okul müdürü olarak okul öncesi eğitime bakış açınız nedir?

Okul öncesi eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların sosyalleşmelerinde, bir takım alışkanlıkları kazanmalarında önemlidir. Çocukları ilköğretime hazırlar. Çocukları eğlendirerek bir şeyler öğretir. Zihinsel yeteneklerini, zekâlarını geliştirir.
DEĞERLENDİRME
Öğretmenliğe başladığımda benim için müdürün öğretmenden beklentileri, Müdürün öğretmende görmek istediği davranışlar, Başarılı öğretmenin özellikleridir. Müdürlerin öğretmenden beklentilerini bilmeliyim ki müdürün beklentilerine karşılık vereyim. Başarılı öğretmenin özelliklerini iyi bilmem beni başarılı olmaya teşvik edecektir. Okul müdürünün yeni öğretmenlerine okula uyum sağlamadaki rolü çok önemlidir. Müdür yol gösterici, samimi olursa öğretmen görevine ve okul çok çabuk uyum sağlayacaktır. Bu da eğitim öğretimdeki seviyeyi yükseltecektir. Öğretmen olarak başladığımda çocuklarla ve veliler ile iyi ilişkiler kurarak okula her türlü katkıda bulunabilirim. Öğrencilerle, öğretmenlerle ve velilerle iş birliği içinde olarak çocukları daha yüksek seviyeye çıkarmak için uğraşmalıyım.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2403
favori
like
share