Duyduk duymadık demeyin!

Pek çok eksiği bulunmasına rağmen Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kulüplerden yöneticiye, taraftardan medyaya kadar çok ağır yaptırımlar öngörüyor.
06.08.2004


Telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşanmaması için FANATİK yasadaki yasakları ve cezalarını bir kez daha hatırlatıyor. Stadyum güvenliğine ilişkin sorumluluğunu tamamen kulüplere bırakan yasa, şiddete karışan ve şiddet üreten taraftarlara da hapis cezası öngörüyor. İşte yasaklar ve yaptırımları:

Üzerlerinde kesici ve delici alet bulunduranlara, 4 ay müsabakalardan men ve para cezası verilir.
Sahaya giren seyirciye 500 milyon, tekrarı halinde ise 1 milyar lira para cezası uygulanır
Kışkırtıcı ve tahrik edici demeç veren yöneticiler, 3-6 ay arası hapis cezasına çarptırılır

Dikkat!
Madde 27.- Bu Kanundaki hürriyeti bağlayıcı cezalar tecil edilemez ve paraya çevrilemez.

Taraftara
Yasak: Madde 11.- Müsabaka düzenini bozabilecek maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimler bulundurulamaz ve satılamaz.
Ceza: Madde 18.- Bu sayılan maddeleri sokan kişilere; 4 ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve 750 milyon lira, fiilin tekrarı halinde 8 ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve 2 milyar 500 milyon lira idari para cezası verilir. Bu maddeleri kullanan kişilere; 6 ay süre ile müsabakaları seyirden men ve 1 milyar lira, fiilin tekrarı halinde 1 yıl süre ile müsabakaları seyirden men ve 3 milyar lira idari para cezası verilir. Yasaklı olmalarına rağmen müsabakaya girmeleri halinde, faillere bir aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.
Yasak: Madde 12.- Müsabakanın yapılacağı yerlerde veya yakın çevresinde tahrik ve taciz edici kötü söz niteliğinde slogan atılması ve çirkin tezahüratta bulunulması yasaktır.
Ceza: Madde 19.- Belirtilen yasaklara uymayanlar stat dışına çıkarılır ve haklarında yasal işlemler başlatılır.
Yasak: Madde 17.- Seyircilerin her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesi yasaktır.
Ceza: Madde 23.- Bu maddeye aykırı davrananlara 500 milyon lira, tekrarı halinde ise 1 milyar lira para cezası verilir.
Yasak: Madde 17.- Spor ahlakına aykırı söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların müsabaka alanına veya yakın çevresine asılması yasaktır.
Ceza: Bu maddeye aykırı davranan kişilere 1 milyar lira, tekrarı halinde 2 milyar lira idari para cezası verilir. Fail, kulübün veya bir taraftar derneğinin mensubu ise suçun tekrarı halinde mensubu bulunduğu kulüp veya dernek hakkında da 3 milyar lira idari para cezası verilir. Yukarıda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilir ve mensubu oldukları ülkenin diplomatik temsilciliklerine bilgi verilir.
Ceza: Madde 24.- Spor alanının zarara uğramasına sebebiyet veren kişilere, 6 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası ile 1 milyar lira, tekrarı halinde 1 yıl süreyle seyirden men ve 2 milyar lira idari para cezası verilir. Fiilin ikiden fazla işlenmesi durumunda 6 aydan, 1 yıla kadar hapis cezası ve 5 milyar liradan 10 milyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

Karaborsacılara
Yasak: Madde 14.- Müsabakalarda her ne surette olursa olsun rayiç bedelin altında veya üstünde, müsabaka biletinin temini, dağıtımı, satılması ve kapasitenin üstünde seyirci alınması veya bu yerlere biletsiz seyirci kabul edilmesi yasaktır.
Ceza: Madde 20.- Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 14. maddede öngörülen yasaklara uymayanlar ile sahte, kullanılmış, tahrif edilmiş veya benzer şekilde hazırlanmış olan müsabaka biletlerini satan, satılmasına aracılık eden, bu biletleri basan veya satışa hazırlayan kimselere 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve her bir bilet için 250 milyon lira ağır para cezası verilir. Suçun tekerrür etmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve her bir bilet için 1 milyar lira ağır para cezası verilir. Seyir alanlarına kapasitesinden fazla veya bilette yazılı olan fiyatın üstünde bilet satışı yapılması halinde kulübe o müsabakaya ait toplam seyirci hasılatının (bu müsabakaya isabet eden kombine bilet satışı dahil) % 25i oranında idari para cezası verilir. Kapasitenin üstünde seyirci alınması sebebiyle oluşan izdiham nedeniyle herhangi bir ölüm veya toplu yaralanma vuku bulması halinde bu idari para cezası % 50 oranında uygulanır.

Yöneticilere
Yasak: Madde 15.- Spor kulübü başkan ve yöneticileri, idari veya teknik personeli veya sporcuları ile spor kulüplerinin taraftarlarınca kurulan derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve taraftar temsilcileri, kışkırtıcı, tahrik edici veya aşağılayıcı şekilde beyan veya demeç veremezler.
Ceza: Madde 21.- Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ilgililerin bağlı olduğu federasyonun tabi olduğu mevzuata göre verilecek disiplin cezaları dışında; 15. maddeye aykırı biçimde beyanat veren teknik personel ve sporculara 5 milyar liradan 50 milyar liraya kadar idari para cezası, diğerleri için ise ilk seferde 3 aydan 6 aya kadar spor müsabakalarını seyirden men ve 5 milyar liradan 30 milyar liraya kadar idari para cezası, tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar spor müsabakalarını seyirden men cezası ile birlikte 10 milyar liradan 50 milyar liraya kadar idari para cezası verilir.

Medyaya
Yasak: Madde 16.- Spor müsabakalarını canlı olarak yayınlayan yayın kuruluşu ile diğer yazılı ve görsel yayın kuruluşları, bu kanunun amacına aykırı nitelikteki afiş, pankart, söz, fiil ve davranışları yayınlayamaz. Canlı yayın halinde vuku bulan yasak söz, fiil ve davranışlar, haber amaçlı da olsa birden fazla yayınlanamaz. Basın ve yayın organları; söz, yazı veya davranışlarla spor kulüplerini, taraftarlarını, spor adamlarını şiddete, kulüpler arası husumete veya suça teşvik edici eylem ve davranışlarda bulunamaz, eleştiri amacı dışında aşağılayıcı yorum veya haber yayınlayamaz.
Ceza: Madde 22.- 16 . maddeye aykırı davranan görsel yayın kuruluşları hakkında 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun; basın mensupları hakkında da 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu hükümleri saklıdır. 16. maddede yazılı eylemlerde bulunan gerçek kişilere her yayın için 10 milyar lira, tüzel kişilere ise 50 milyar lira para cezası verilir.

Kulüplere
Ceza: Madde 25.- Spor alanlarında şiddet olaylarının vuku bulması nedeniyle bağlı bulundukları federasyon tarafından kulübe verilen cezadan ayrı olarak, ilgili kulübe, o kulübün bir önceki sezon elde ettiği toplam seyirci hasılatının %2si oranında idari para cezası verilir. Yeni kurulan kulüplere verilecek idari para cezası bir sonraki sezon tahsil edilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 516
favori
like
share
ykalaman Tarih: 07.08.2004 13:05
ok...
GS2004 Tarih: 07.08.2004 11:16
:20:hmmmmmmmmmmmmmmmm

Görmemistim yinede Sagolasin....... :12:
ykalaman Tarih: 06.08.2004 11:09
[url=http://main-board.bbg-servers.com/wbb2/thread.php?threadid=10027]Duyduk duymadık demeyin![/url]