felsefe kavramları - felsefede kullanılan isimler - felsefe terimleriSokratçi arayış =sorgulama ve araştırma yöntemi kullanılır.

Sokrates=sorgulama yöntemine doğrulama adını verir ona göre insan hem kendisine hemde başkalarına soru sorup yanıt verme sorumluluğunda olan bir varlıktır.

Ernest cassirer= sokrates'in irdelenmeyen hayat yaşamaya değmez sözüne insan üstüne deneme isimli eserinde yer vermiştir.

Russella=insanları adeletletlerin ve alışkanlıkların tiraginda yaşayan varlık olarak nitelendirir.bir zihnin tutsak zihinden farkı meteforik olarak ifade edilirse tanrısal nitelik kazanır.

Mill=bir insan sorgulama yoluyla tüm hazları tadabilir.keyifsiz bir insan olmak yaşamından memnun bir hayvan olmaktan iyidir.

Nietzche=mutluluk günlük yaşamımızda kullandığımız anlamdan farklı olarak insanın hayatını aktif olarak yaşama gücüdür mutluluk kendi değerlerini yaratabilme başarısıdır.

Tao felsefesi=bozmadan ve zorlamadan katılmak esastır.

Zen budizm=oturarak yapılan meditasyon anlamındadır.anlama kavramı üzerinde durur.

Logos kavramı=erkek egemendir akıl yürütme esas.disiplinler kimlik değiştirir.

Epistemoloji=bilgi felsefesidr bilginin kendisini araştırır epistemoloji ile nesneler dünyası toplumu oluşturur.

Descartes=kartezyen kavramı, zihnin birşeyi doğru yansitirmi üzerinde durur.

Platon=bilgi yanlızca doksadır.3koşuldam bahseder:özne önermeye inanıyor .

olmalı, önerme doğru olmalı, iyi gerekçelerin olması..adalet herkese hakettiğini vermektir.

Kant=fenomen algıladığmz dünya numen algılayn dünyadr.bazı davranışlar doğuştan gelir doğuştan getirdiğmz bilgi ne deneyimsel nede mantıksaldır.

Locke=birinci nitelikler bir cismin şekli ve uzanımıdr.ikinci nitelikler bir cismin ses kolu renk tat gibi niteliğidir

David hume=bağımsızlık ve süreklilik iddasini imgelemeye dayandır.olgusal bilgi ve formel bilgi üzerinde durur.imgelemle açıklar.

Gitter=gerçekleştirilmis doğru inanç bilgi midir? Bilginin irdelenmesi gerekir.platonun 3gerekçe koşulunu rededer.geleneksel çözümleme yetersizdir.

Aristo=değişkenler yerine yanlızca terimler kullanılır.


Bir kıyasta orta terim her iki öncül de bulunan terimdir.

Metafizik=varlığın sadece varlık olmak bakımından incelenmesi,nihai doğruların araştırılması, gerçekliğin nihai yapısının araştırılması.

Mantık=akıl yürütme.tümce türlerinden bildiri ile ilgilidir.

Özdeslik bağıntisı=aynı şeye özdeş olanlar özdeştir,herşey kendisiyle özdeş, özdeş için doğru olan diğeri içinde özdeştr, farklı şekilde sıralandığında yine özdeştir.Bir çıkarımın geçerli olabilmesi için öncüll sonucu doğru kılması gerekir.

Platon= felsefi bilgiye götüren yürüyüş diyalektik yürüyüşü denir.ona göre 'güneş' felsefi bilgiyi simgeler.

Felsefe soruları kavramlara ilişkindir.

Kuhn=bilimsel devrimlerin yapısı, paradigma.

Ahlak=belirli bir yerde belirli bir zamanda bir kültürde geçerli olan değer yargıları ve davranış normları.

Etik=başka türden normlar bütünüdr örneğin;bir mesleğin normları yani kuralları ne ise onlara uymak doktorun mesleğinin şartlarını yerine getirmesi gibi.

Poper= endüksiynla bi yere varilmaz.

Platon= iyi idealarim iddasidir.

Hegel=felsefe nesnelerin düşünceyle olmasi.

Akıl=kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin değer yargısı.

Değer ile degerler arasındaki fark=değer birşeyin taşıdığı bir özelliktir,değerler varolan olanaklardır.

Poper=bilimselliğin ölçütünun doğrulanabilirlik değil yanlışlanabilirlk olduğunu savunur .

Kuhn=paradigma bilimsel etnigin içinde gerçekleştiği çerçevedir.

Descartes=tanrı idea zihne açık ve seçik bir şekilde verilmiştir.

Metafiziğin temel kavramları=töz, nedensellik, tümeller, değişim.

Hempel=bireyin belli bir durumdaki davranışlarının nedensel açıklamasını vermeye çalışır.

Logos un anlamları= akıl, bilim, mantık, söz
Kollektif kavram ve distribütif kavrama örnek=meclis , milletvekili.

Quine-Duhem=Bilimsel doğrulamalar yanlışlamalar bilim insanlarının gerçekleştirdiği eylemdir doğa tarafından gerçekleştirilmez.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1418
favori
like
share