istatistik soru ve cevapları - aöf istatistik dersleri soru ve cevapları - istatistik deneme sınavı soruları1. Aşağıdakilerden hangisi, örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenlerden biri değildir?
a. Maliyet
b. Zaman
c. Kesin sonuç elde etme
d. Doğru veri elde etme
e. Ölçüm için birimlerin fiziksel zarara uğraması

2. Örneklemenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ana kütleyi temsil eden bir örneklem oluşturmak.
b. Ana kütleyi temsil eden, mümkün bütün örneklemleri oluşturmak.
c. Ana kütlenin bütün birimlerini incelemek.
d. Örneklemdeki bir birimin incelenmesi.
e. Örneklemdeki birimler arasından, birimler seçmek.

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir ana kütlenin tanımlanması için kullanılan bileşenlerden biri değildir?
a. Yer
b. Ana kütle hacmi
c. Zaman
d. Örnekleme birimi
e. Gözlem birimi

4. Bir örnekleme planında, kota örneklemesi uygulanması benimsenerek, ilgilenilen ana kütle A, B ve C taba-
kalarına ayrılmıştır. Tabaka hacimleri NA = 1000, NB =2000: ve NC = 3000 birimdir. Örneklem hacmi n = 600 birim olarak belirlendiğine göre, B tabakasından seçilecek birim sayısı kaçtır?
a. 186
b. 200
c. 210
d. 222
e. 250

5. Aşağıdakilerden hangisi, tanımlanan bir anakütleden rassal olarak seçilen n = 36 hacimli, mümkün bütün örneklemler için hesaplanan, p istatistiğinin meydana getirdiği dağımdır?
a. Oranların örnekleme dağılımı
b. Ortalamaların örnekleme dağılımı
c. Örneklem oranları arasındaki farkın örnekleme dağılımı
d. Örneklem ortalamaları arasındaki farkın örnekleme dağılımı
e. Hacmi n = 36 olan örneklemin oranı

6. Örneklem oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0 < n < 1
b. -1 < n < 0
c. -1 < n < 1
d. n < -1
e. n > 1

7. Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığı durumlarda, ana kütleyle ilgili bir yargı elde etmek amacıyla, üzerinde istatistiksel değerlerin hesaplandığı gruba ne ad verilir?
a. Kontrol grubu
b. Örnekleme
c. Örneklem
d. Veri
e. Parametre

8. Aşağıdakilerden hangisi ana kütle hacmi büyük olduğunda, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?
a. Parametrelerin kesin değerinin bulunması
b. Masrafları karşılayacak yeterli paranın olmaması
c. Yetenekli işgücü bulunmaması
d. Çok zaman alması
e. Her zaman pratik olarak mümkün olmaması

9. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin boy uzunluğuyla ilgili bir araştırma yapmak için sadece Fen Fakültesi öğrencilerinden rassal olarak belirli sayıda öğrenci seçilmiştir. Fen Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
a. Hedef kütle
b. Örneklem hacmi
c. Örneklenen ana kütle
d. Gözlem birimi
e. Örnekleme birimi

10. Ana kütle hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?
a. İadeli
b. İadesiz
c. Sistematik
d. Karma
e. Keyfi

Cevap Anahtarı:

1. c
2. a
3. b
4. b
5. a
6. a
7. c
8. a
9. c
10. a


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2121
favori
like
share