Baki Esmasının anlamı - Ya Baki İsmi İle Nasıl Dua Edilir - Çok Tesbih Edilen Ya Baki Entel Baki 'in Anlamı Nedir - Ya Baki Esmasının Faziletleri
Çok tesbih edilen "Ya Bâkî entel Bâkî" ne demektirBu cümle kelime manası olarak;

“Ey bekâ sahibi olan! Bâkî (son bulmayan) ancak sensin.” demektir.
Ebedî olan yalnız Allah’tır (cc). Allah’ın (cc) dışındaki her şey bir gün son bulmaya mahkûmdur.
İnsanın kalbine sonsuz bir sevme kabiliyeti yerleştirilmiştir.

Kalpteki bu muhabbet isteği ve sevme kabiliyeti sonsuz olduğundan; yok olmaya mahkûm ve sınırlı şeylerle tatmin olamaz.
Fâni yani son bulacak olan hiçbir şey elbette baki bir muhabbete ve ezelî ve ebedî bir aşka ve sonsuzluk için yaratılan bir kalbin alakasına layık olamaz.
İnsan, kalbindeki bu sınırsız muhabbete layık olmayan ve bir gün mutlaka onu terk edip gidecek olan ölümlü sevgilileri ‘Ya Bâki, Entel Bâki’ demekle, onlar kendisini bırakmadan o onları bırakır.
Mevcudat ancak Allah’ın (cc) bâkîleştirmesi ile ebedileşebilir. Bu nedenle ancak Allah’ın (cc) muhabbeti ile diğer mahlûklar sevilebilir. Yoksa kalbin alakasına layık olamazlar. Madem ‘O’ (cc) vardır öyleyse her şey vardır!
İnsan ebediyete âşıktır. Elbette bütün lezzetlerinin ve kabiliyetlerinin ölümsüz olmasını arzu eder. Ve madem ebedilik, Bâkî-i Zülcelal’e mahsustur. Elbette insan ...alıntı

Ya Baki Entel Baki

Baki: Allahu Tealanın 99 ismi şeriflerinden biridir. Varlığının sonu olmayan demektir.

Bâki İsminin Anlamları :

Alah'ın varlığı, hiçbir yönden yokluğu kabul etmez.

O, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan tek varlıktır.

Allah, kendi bekası ile Bâki'dir; varlıklar ise ancak onun varlıklarını devam ettirmesi ile var olabilmektedir.

Allah'ın baki olması demek, asla ölmeyen hayat sahibi ebedi varlık olması demektir.

Bütün varlıklar yok olacak; sadece O'nun varlığı devam edecektir.
(Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır. (Rahman Suresi, 26-27)


Kainat içinde bulunan tüm varlıkların bir sonu vardır. Bir insan doğar, yaşar ve dünyada sürdürdüğü sınırlı ömür sonucunda ölür. Bu son, bütün insanlar için kaçınılmazdır. İnsanlar gibi bitkiler ve hayvanlar aleminin de yok oluşu kaçınılmazdır. Onlar da doğduktan bir süre sonra birer birer ölürler.. Canlı olan herşey hayatını tüketip toprağın altına girecek ve yok olacaktır.

Aynı şekilde cansız varlıkların da bir sonu vardır. Zaman, tümü üzerinde yıpratıcı etkisini gösterir. Örneğin, binlerce yıl önce ihtişam içinde yaşamış kavimlerden bugün yalnızca yıkıntıların geriye kaldığını görürüz.


Allah’u Teala: “(Halkı) Zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları (terkedilmiş bulunmakta), yüksek sarayları (çın çın ötmektedir)'' (Hac Suresi, 45)

ayetiyle bu gerçeğe dikkat çekmiştir. İşte tüm cansız varlıkların sonu da bu şekildedir.


İçinde yaşayan varlıkların bir sonu olduğu gibi kainatın da bir sonu vardır. Kainattaki tüm gökcisimleri, yıldızlar, güneşler bir gün enerjilerini tüketip yok olacaklardır. Veya Allah dilediği başka bir sebeple tüm kainatı yok edecek, kıyamet günü ile ilgili vaadini gerçekleştirecektir.


Görüldüğü gibi herşey sonludur; kainat da, yaratılmış tüm varlıklar da…

Allah ise yaratandır. Ve sonsuzluk yalnızca kendisine aittir.

O, insanlara Kuran’da şöyle seslenmektedir:

Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akıllanmayacak mısınız? (Kasas Suresi, 60)


YA BAKİ ENTEL BAKİ:

Sen varsın ve Bakisin (Ey Baki Sen bakisin) anlamındadır. Allahu Teala'yı anmanın bir yoludur..''Ya baki entel Baki''diyrek Allah Teala zikredilir...


Resulullah s.a.v. Efendimiz:

‘Cennet Bahçelerine uğradığınızda,oralardan çokça istifade edin’’buyurdu.Ashab-ı Kiram:’’Cennet bahçeleri neresidir’’diye sorduklarında,Resulullah s.a.v. Efendimiz:’’ Zikir halkalarıdır’’ buyurdu.


Resulullah s.a.v. Efendimiz zikir halkası kuranlara:

‘’ Hangi topluluk sırf Allah için toplanıp Allah’ı zikrederse Görevli bir melek semadan onlara şöyle seslenir:’’Günahlarınız affedilmiş olarak kalkın,hiç şüphesiz günahlarınız iyiliğe çevrildi’’buyurur..


Zikir halkalarında bir zikir şekli bildirilmemiş olduğu için,hangi zikir çekilse kabul edilir..


Nakşibendi büyükleri övülen zikir halkalarının faziletinden faydalanmak için; Hatme-i hacegan denilen zikir halkasında ‘’YA BAKİ ENTEL BAKİ’’ zikrini esas almış ve yüz yıllardır devam edegelmiştir.... Allah onlardan razı olsun..Şefaatlerine nail eylesin..


Kaynak: Arifler Yolunun Edepleri

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4657
favori
like
share