girişimcilik ile ilgili sorular ve cevapları - girişimcilik test soruları1. Aşağıdakilerden hangisi Drucker’ın birinci grup yenilik kaynakları arasında yer almaz?

a. Beklenmedik gelişmeler
b. Uyumsuzluklar
c. Süreç ihtiyaçları
d. Algılama değişiklikleri
e. Sektör ve Pazar yapısındaki değişiklikler

2. Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulamasıyla ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tasarım
b. Yenilik
c. Üretim
d. Sezgi
e. Sistem

3. Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın verimlilik konusu üzerinde durduğu noktalardan biri değildir?

a. Ürün kalitesini yükseltme
b. Ürüne ek özellikler kazandırma
c. Üretimde verimliliği yükseltme
d. Yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme
e. Ürünün pazar payını arttırma

4. Pazara bağımlılığı daha yüksek olan yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Teknolojiye dayalı yenilik
b. Bilgiye dayalı yenilik
c. Örgüte dayalı yenilik
d. Sisteme dayalı yenilik
e. Kişiye dayalı yenilik

5. Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik ilkeleri arasında yer almaz?

a. Büyük başlangıçlar
b. Dehanın değil, çalışmanın ürünü olması
c. Ödül ve takdir
d. Kapsamlı ve açık iletişim
e. Algılamak, soru sormak ve dinlemek

6. Firmaların kararlarının gerçekleşmesinde yol haritası niteliği taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Liste
b. Yönerge
c. Talimatname
d. El kitabı
e. İş planı

7. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli yenilik süreçleri arasında yer almaz?

a. Yaratıcı fikir
b. Teknolojinin kullanılması
c. Uygun fikrin seçilmesi
d. Fikrin ürün ve hizmete dönüşmesi
e. Arzın yapılması

8. Aşağıdakilerden hangisi yenilik türleri arasında yer alır?

a. Tüketicilerdeki yapısal yenilikler
b. Pazardaki yapısal yenilikler
c. Örgütsel yenilikler
d. Sezgisel yenilikler
e. Kavramsal yenilikler

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin özellikleri arasında yer almaz?

a. Risk sermayesi kullanmada isteksizliğin olması
b. Yeniliğin kenti geliştirmesi
c. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakın olması
d. Liman ya da ticaret merkezi olması
e. Akademik ve sürekli eğitim ücretsiz olması

10. Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi kültürün dört temel unsurları arasında yer almaz?

a. Depolanmış bilgi
b. İnsanlar arası enformasyon
c. Dışsal ortamın ihtiyaçlarını karşılamadaki yetkinlik
d. Üç faaliyetten doğan yaratıcılık
e. İhtiyaçlar ile imkânlar arasındaki dengesizlik


Cevap Anahtarı

1. d

2. b

3. e

4. b

5. a

6. e

7. a

8. c

9. a

10. e


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1083
favori
like
share