[COLOR=coral]Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, eşlerden birinin rızası olmadan açılan davada çocuğun yaşını düzelten yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan, evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın velayeti birlikte kullanacağına işaret etti.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin söz konusu kararı, Resmi Gazeteıde yayımlandı.

Karara göre, davacı Ahmet Savran, Bala Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, çocuğunun yaşının düzeltilmesini istedi. Mahkeme, Ahmet Savranıın eşinin, (çocuğun annesinin) davaya katılması veya icazeti aranmadan davaya bakarak, yaş düzeltme istemini kabul etti.

Yerel Mahkeme kararı, Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edildi.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Başsavcılığın temyiz itirazlarını kabul ederek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydının düzeltilmesi istenilen küçüğe velayeten açılan davanın, Bala Asliye Hukuk Mahkemesince, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp kabulüne karar verildiği belirtildi.

Türk Medeni Kanunuınun 342. maddesinde ııanne ve babanın çocuğu velayetleri çerçevesinde temsil edecekleriıı ilkesinin yine ayırım yapılmadan getirildiği vurgulanan kararda, emredici nitelikteki bu yasa kuralının, evlilik birliği içinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerli olduğu kaydedildi.

Kararda, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak davanın esası hakkında hüküm kurulmuş olmasını doğru görmedi.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 493
favori
like
share
Lmanyaks Tarih: 23.10.2006 14:55
teşekkürler
hakan80 Tarih: 24.08.2006 11:31
teşekkürleR
special27 Tarih: 17.08.2006 18:04
Paylasım için teşekkürleR