Tefbisin Amacı Nedir - Tefbisin Kapsamı Nedir - Türkiye'de Eğitim Finansmanı - Türkiye'de Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim SistemiMEB’e bağlı eğitim-öğretim kurumlarının genel bütçe gelirleri dışındaki vatandaş katkıları ile okul kullanım alanlarından elde edilen gelir ve giderlerinin kayıtlandırılması amacıyla, bilişim teknolojileri destekli ve ağ tabanlı gelir ve gider yönetim bilgi sistemi ve süreci geliştirilmesi ve proje kapsamında tüm okulların kullanımına açılması ve yaygınlaştırılması

Türkiye genelinde, bölge, il, ilçe ve eğitim-öğretim kurumu bazında tüm kaynaklardan sağlanan gelirler, yapılan harcamalar ve eğitime gönüllü olarak yapılan yardımların ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması

Okul bazında harcamaların belirlenmesi ve etkin olarak izlenmesi
Bağış /katkı yapanların yaptıkları bağış ve katkıların kullanımını izleme imkanlarına kavuşturulması ve harcamalarda şeffaflığın sağlanması

Araştırmacılar için güncel ve analiz edilebilir eğitim harcamalarına ilişkin verilerin üretilmesi

Uluslararası kurum ve kuruluşlara anlaşmalar gereği sağlanması gerekli olan verilerin zamanında, güncel ve hızlı bir şekilde sağlanmasıdır.

TEFBİS sistemi, hanehalkından Milli Eğitim Bakanlığına kadar geniş bir yelpazede bilgi toplayarak veri, rapor ve çıktı oluşturacak sistemdir. Sistemin temel amacı Türkiye'de eğitime yapılan ayni ve nakdi desteklerin belirlenmesi ve doğru yönlendirme ile ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmasıdır.

Okul Aile Birlikleri, öğrenci velilerinin ve gönüllü bağış sahiplerinin eğitim ile ilk temas noktaları olması nedeniyle eğitim sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle TEFBİS sisteminde önceliği olan birimlerdendir. Okulların gelir ve giderlerine yapılan destekler, öğrencilere direkt yapılan bağışlar ve yardımlar ile önemi artan birim olmuştur.

Kaynak::Tefbis

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1516
favori
like
share