Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu İletişim Bilgileri - Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Tarihçe - Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Resimleri - Meslek Yüksek Okulları


Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Gaziemir, İzmir'de bulunan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na astsubay yetiştiren, önlisans düzeyinde eğitim veren bir askeri okuldur.
Kurtuluş Savası öncesinde Adana iline intikal eden eğitim okulu savasın kazanılmasını müteakip Genelkurmay Başkanlığının 17 Eylül 1922 tarih ve 261 sayılı emri ile Seydiköy -İZMİR deki meydan ve civarındaki binalara yerleştirilmiş, bu tarihten sonra 1 nci ve 2 nci uçak bölükleri halinde kurularak Bnb. Fazıl komutasında grup olarak ''Hava Uçuş Okulu " adı altında teşkilatlandırılmıştır.

Hava Uçuş Okulu; Seydiköy'e yerleşip eğitime başladığı zaman binbaşı rütbesinde bir okul komutanı ve maiyetinde 9 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 5 asteğmen, 4 astsubay ve bir deniz yüzbaşı olmak üzere toplam 37 personelden oluşmuştur.

Söz konusu Uçuş Okulu'na 1923 yılının Temmuz ayında 15 adet Alman yapımı Junkers A-20 uçağı harekat ve eğitim amaçlı olarak verilmiştir. Ayrıca sivil pilot (Em. Astsb.) Vecihi HÜRKUS kendi yaptığı uçakla Seydiköy'de ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir.
Ulu Önder Atatürk'ün İzmir Seyahatı Sırasında Hava Makinist Okulunu Ziyareti(Seydiköy-1932)


Türk Hava Kurumu'nun 1928 yılında, satın alıp, Hava Kuvvet1erine armağan ettiği 10 adet Junkers A-20 uçağı da okula katılmış ve söz konusu uçuş okulu 1929 yılında Seydiköy'den Yeşilköy (ISTANBUL)'e taşınmıştır. Bu tarihten itibaren Seydiköy’de kalan hava birlikleri, önce 1935 yılında Eskişehir’e, 2 nci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Diyarbakıra intikal etmiştir. 2 nci Dünya Savaşı’nın sona ermesini müteakip Gaziemir'e tekrar nakledilen ''Hava Makinist Okulu'' 2 Ocak 1950 tarihinde yeniden teşkilatlandırılarak ''Hava Uçak Bakim Okulu adini almıştır. Gaziemir'e yeniden nakledilinceye kadar uçak telsiz, uçak esliha ve hava istihkam sınıflarının eğitimini veren okul, bunlardan uçak telsiz sınıfına ait eğitimleri 20 Haziran 1948 tarihinde yeni kurulan Hava Muhabere Okulu'na devretmiştir.
5 nisan 1321 de (1925) Seydiköy tayyare mektebi 3. postası müdürü Melip fransız heyeti tabiyesinden yzb. Kuvansan ve muallimler Rıdvan ve Hayri Efendi


1956 yılında kurulan Hava Meydan Tesis Bakim Teknik Okul Komutanlığı Gaziemir'de kurulan üçüncü okul komutanlığı olarak Uçak Bakim Okul Komutanlığı bünyesindeki hava istihkam sınıfına ait eğitimleri bünyesine almıştır. Ayni tarihte Hava Uçak Bakim Okul Komutanlığı’nın ismi de ''Hava Bakim Teknik Okul Komutanlığı'' olarak değiştirilmiştir.

1954 yılına kadar bu üç okul ile Hava Kuvvetleri'nin uçuş hariç ihtiyaç duyduğu anılan sınıf ve ihtisaslarda eğitimler sürdürülmüş ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda tüm eğitim birliklerinin tek bir komutanlığa bağlanmasından hareketle Hava Eğitim Komutanlığı kurularak o da Gaziemir Garnizonu içinde konuşlandırılmıştır.

Hava Savunma Okul komutanlığı 1966 yılında kurulmuş olup, 1969 yılında Hava Eğitim Komutanlığının Güzelyalı’ya taşınmasını müteakip, Gaziemir'de konuşlu dört ayrı okul komutanlığı (Hava Bakim Teknik Okul Komutanlığı, Hava Meydan Tesis Bakim Teknik Okul Komutanlığı, Hava Muhabere Okul Komutanlığı, Hava Savunma Okul Komutanlığı) 13 Eylül 1969 tarihinde teşkil edilen Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde toplanmıştır.

1998 yılına kadar geçen süreçte anılan dört okul komutanlığının isimlerinde değişiklikler yapılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda açılan yeni sınıf ve ihtisas eğitimlerini vermek ve çağın gerektirdiği eğitim-kurs ihtiyaçlarını karşılamak ve moral faaliyetleri kapsamında diğer okul komutanlıkları ile bağlı birlikler oluşturulmuştur. Bu kapsamda;
Hava Sınıf Okulları Komutanlığı'na kuruluşu nedeniyle düzenlenen törende Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanı tarafından Komutanlık forsunun verilmesi(Gaziemir-1998)


Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı (BURSA)1975, Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (SILE) 1982 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlanmıştır. İkmal ve İdari Okul Komutanlığı 1982, İstihbarat ve Özel Kurslar Okul Komutanlığının 1991 yılında lav edilmesiyle İstihbarat Okul Komutanlığı, Harekat İdari ve Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı, Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı kurulmuştur. 1993 yılında Hava Güvenlik Okul Komutanlığı, 1998 yılında ise Mühimmat Tahrip Okul Komutanlığı kurulmuştur.

1998 yılına gelindiğinde ise Hava Teknik Okullar Komutanlığının kuruluş kadrosu yeniden analiz edilmiş, komutanlığın adı "Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı" olarak değiştiri1miştir. Ayrıca bu komutanlığa bağlı ve tüm okul komutanlıklarını bünyesinde bulunduran tugay seviyesinde Hava Sınıf Okulları Komutanlığı kurulmuştur.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı olarak Gaziemir -IZMIR 'de faaliyetini sürdürmektedir.

ADRESİMİZ:
Hava Teknik Okullar Komutanlığı
35415 Gaziemir /İZMİR

Kroki ve Ulaşım yöntemleri için buraya tıklayınız.

TELEFON NUMARALARIMIZ:
Tel: (232) 251 16 00 Belgegeçer: (232) 251 92 78

E-POSTA ADRESLERİMİZ:

İnsan Kaynakları [email]ikdm@tekok.edu.tr[/email]

Hv.Astsb.MYO ve Snf.Ok.K.lığı [email]myo@tekok.edu.tr[/email]

Hv.Uçk.Bkm.Ok.K.lığı [email]uckbkmok@tekok.edu.tr[/email]

MEBS Ok.K.lığı [email]mebsok@tekok.edu.tr[/email]

Hv.İs.Ok.K.lığı [email]isok@tekok.edu.tr[/email]

Hv.Svn.Ok.K.lığı [email]savok@tekok.edu.tr[/email]

Hv.İkm.İd.Ok.K.lığı [email]ikmok@tekok.edu.tr[/email]

Güv.Ok.K.lığı [email]guvok@tekok.edu.tr[/email]

Hv.Müh.Thrp.Ok.K.lığı [email]mutok@tekok.edu.tr[/email]

Hrk.Hzr.ve Sb.Glş.Ok.K.lığı [email]hahayok@tekok.edu.tr[/email]

Subay Yetiştirme Ok.K.lığı [email]sbyetok@tekok.edu.tr[/email]

Eğt.Ynt. ve Öğrt.Ytş.Ok.K.lığı [email]eyoyok@tekok.edu.tr[/email]

Hv.Ulş.Ok.K.lığı [email]ulastirma@tekok.edu.tr[/email]

Kurslar Tb.K.lığı [email]kurstb@tekok.edu.tr[/email]SAYFA TASARIMI İLE İLGİLİ PROBLEMLER İÇİN: [email]hvtekok@tekok.edu.tr[/email]

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1480
favori
like
share