bebek olması için okunacak dua - tılsımlı dualr - çocuk isteyenler için okunacak duaNaile Hanım: “Bebeği olmayan birisi bebeğinin olması için hangi duâyı okuması gerekiyor?”

İster sözlü olsun, ister davranışlarımızla doğrulanmış biçimde olsun duâ kulun her zaman, her derdinde ve her kapalı kapısını açan tek umut kaynağıdır. En olumsuz hallerde bile duânın açacağı birçok hayır ve güzellik kapısı vardır ve bizi beklemektedir. O kapılara ancak duâ ile ulaşabilmekteyiz. Bu açıdan duâyı dilden ve gönülden düşürmemeye dikkat edelim.

Hazret-i Zekeriya Aleyhisselam ihtiyar idi. Muhtereme eşi de kısır bulunuyordu. Ama onlar Allah’tan ümit kesmediler. Duayı hiçbir zaman bırakmadılar.

Zekeriya Aleyhisselâm şöyle duâ etti: “Rabbi heblî min ledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semî’ud-Duâ.” Yani: “Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.”

Nihayet Cenâb-ı Allah tarafından duası kabul edildi ve kendisine iffetli, efendi ve mübarek bir erkek çocuk müjdelendi. Bu hususu Kur’ân şöyle haber veriyor:

“Orada Zekeriya, Rabbine dua etti: ‘Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duâyı hakkıyla işitensin,’ dedi. Zekeriya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona Şöyle nida ettiler: ‘Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime’yi tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.’ Zekeriya: ‘Rabbim! Dedi, bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir?’ Allah şöyle buyurdu: ‘İşte böyledir; Allah dilediğini yapar.’”1

Dipnotlar:
1- Âl-i İmran Suresi: 38, 39, 40,

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6075
favori
like
share