Peygamberlerin (A.S.) Meslekleri - Dini Bilgiler

Cebrâîl aleyhisselâmın öğretmesi ile ilk defa dokumacılık, terzilik, çiftçilik ve demircilik yapan Âdem aleyhisselâmdır.
İdris aleyhisselâm terzilik ve yazıcılık sanatını ilk yapandır.
Nuh aleyhisselâm marangoz idi. Gemi yapma sanatını vahiy ile öğrenmiştir ve bu sanatın ilk üstadıdır.
Hûd aleyhisselâm tüccar idi.
Hz. Lokman hekim ve terzi idi.
Sâlih aleyhisselâm ticâret yapar, kumaş dokurdu.
İbrahim aleyhisselâm, kumaş tüccarı idi.
Lût aleyhisselâm, çiftçilik yapardı.
İsmâil aleyhisselâm, avcı idi.
İshak aleyhisselâm bir zaman çobanlık etti.
Ya’kub aleyhisselâm da önce çobanlık yaptı; sonra oğulları buna devam ettiler.
Yûsuf aleyhisselâm, Mısır’ın mâliye nâzırı ve baş vezîri idi. Peygamberlikle birlikte devlet ve millet işlerini de yürütürdü.
Şuayb aleyhisselâm çobanlık yaptı.
[COLOR=DarkOliveGreen]İlyâs aleyhisselâm dokumacılık yapmıştır.
Dâvud aleyhisselâm demir döver, zırh yapardı.
Süleyman aleyhisselâm insan, cin ve yeryüzündeki mahlukâtın çoğuna hükmetti. Helâl kazanç için mübarek eliyle zenbil örüp geçinirdi.
Zekeriyyâ aleyhisselâm marangozluk yapardı.
Îsâ aleyhisselâm da dünyayı terk etmiş bir seyyâh idi.
Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafâ (sallallâhü aleyni ve sellem), çocuk iken koyun güderdi. Bir hadîs-i şerîfde: “Cenâb-ı Hakk’ın gönderdiği peygamberlerin hepsi çobanlık etmiş, koyun gütmüştür. Ben de Mekkelilere, ücretle koyun gütmüşümdür.” Buyurdu.
Peygamberlerin koyun gütmüş olmalarının hikmeti tevâzûu huy edinmek, zayıf, fakir kimselerle ülfet ve ünsiyet etmek ve kendi kalblerini yalnızlıkla tasfiye ve uzlet süsü ile zînetlendirmektir.

Fazilet Takvimi 2011

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1802
favori
like
share