Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, gücünü, ölümlerin bir numaralı sorumlusu olan koroner arter hastalığına karşı da gösterdi.
Anjiyografi devri bitiyor mu?
Koroner arter hastalığı günümüzde ölümlerin bir numaralı sorumlusudur. Erken ve doğru teşhisi hayati önem taşır. Koroner arterler kalp kasımızı besleyen damarlardır. Bu damarların daralması ve bunun sonucunda yeterli oksijeni iletememesi koroner arter hastalığı olarak isimlendirilir. Özellikle fiziksel aktivite esnasında bu yetersizlik göğüs ağrısı şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak, hiçbir semptom vermeden de ani bir infarktüs ile kendini gösterebileceği unutulmamalıdır.
Türkiye’ de toplumun genetik yapısından dolayı kalp hastalıkları ve kalp krizinden kaynaklanan ölümler birinci sırada yer almaktadır.Ülkemizin en önemli halk sağlığı sorunu olan kalp hastalığına her yıl 2 milyon kişi yakalanmaktadır ve her yıl 150 bin kişi kalp hastalığından ölmektedir.Bu nedenle Kalbi hassas olan Türk’lerin dikkatli olması gerekiyor.Yani dünyada kalpten ölümler en çok ülkemizde görülmektedir.
Son yıllarda ülkemizde sık görülen ANİ ÖLÜMLERİN başlıca nedeni kalp hastalığı ( kalp krizi )dır. Dünyanın en stresli ülkesi olarak seçilen Türkiye'de hiçbir sağlık problemi olmayanlar dahi stresle birlikte kalp spazmı geçirebilmektedirler. Ülkedeki ekonomik kriz, sigara kullanımının yaygınlığı, yanlış beslenme ve stres kalp hastalığına yakalananlarda yaşın düşmesine neden olmaktadır.
SPORCULARDA son yıllarda sık görülen ani ölümlerin en büyük nedeni “Sessiz Kalp Krizleri”dir. Bu da giderek daha fazla gencin kalp krizinden öleceği anlamına gelmektedir.
Yakınlarında, ailesinde kalp hastalığı olanlar, sigara içenler, iş adamları, stresli yaşama sahip olanlar, hareketsiz bir yaşam sürenler, şişmanlar,sporcular, kolesterolü yüksek olanlar,şeker hastalığı ve hipertansiyonu olanlar,arada bir göğüs ağrısı ile sol kola ve sırta vuran ağrı yaşayanlar, teşhis edilememiş reflü gibi ağza acı su gelmesi, midede gaz-şişkinlik olması gibi mide rahatsızlığı bulunanlar kalplerini mutlaka kontrol ettirmelidirler.
Koroner damarların durumunu inceleyen ve hastalar için riskleri bulunan Anjiografinin yerine artık “Çok Kesitli (Multi-Slice) Tomografi” kullanılmaktadır.
ÇOK KESİTLİ (MULTI-SLICE) TOMOGRAFİ TEKNOLOJİSİ İLE
“10 SANİYEDE KALBİNİZE CHECK-UP”
Teknoloji dünyasında yaşanılan hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp dünyasında da kendisini göstermektedir. Tıbbi tanı gereçlerinin bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla gelişmesi erken tanı ve tedavi alanında oldukça büyük ilerlemelere neden olmaktadır. Nitekim tetkik alanında çığır açan Manyetik Rezonans ve PET (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazlarından sonra artık Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multislice CT) cihazıda yeni bir erken tanı cihazı olarak gündeme gelmektedir. Bu tomografilerde daha ince ve birden fazla sıra halinde dedektör bulunur. Son teknolojik ilerlemeler ile tüp hareketi de hızlandırılmıştır.
Ona 10 saniye ver sana hayatını versin
64 dedektörlü "Multislice CT" sistemlerinde tüpün tek bir dönüşünde aynı anda 64 kesit elde edilmektedir. Bu özellik sayesinde çok kısa sürede, çok ince kesitlerle geniş vücut alanları taranabilmektedir. Örneğin, travma hastalarında yüksek kaliteli toraks, abdomen, pelvis ve ekstremite incelemeleri hızlı bir biçimde yapılabilmektedir. İnce kesitler sayesinde oluşturulabilen sagittal, koronal, volume tarama ve rekonstrüksiyonları tanısal etkinliği arttırmakta ve tedavi yaklaşımlarını belirlemede kolaylık sağlamaktadır.Üç boyutlu inceleme ve yüksek rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde hastalar için son derece sıkıntılı olabilen endoskopik tetkikler (bronkoskopi, kolonoskopi, vb. ) hiçbir girişimde bulunmadan rutin inceleme kapsamında sanal ortamda yapılabilmektedir.
Çok kesitli (Multi-Slice) bilgisayarlı tomografinin avantajları:
· Damar hastalığı hakkında bilgi veren, hasta için zahmetli olmayan bir tanı yöntemidir. Ağrısız,acısız ve kanamasız bir işlemle yapılmaktadır.
· İşlem süresi kısadır, bir nefes tutma süresinde yapılabilir.
· Hasta ve Hekim Klasik Anjiografideki kadar radyasyona maruz kalmamaktadır.
· Laboratuvar ve Ameliyathane hazırlığı gerektirmeden, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutma süresi olan 10 saniye içinde yapılabilmektedir. Bu sistemde kalp anjiografisi ve By-pass ve By-pass sonrası kontrolleri sorun olmaktan çıkmıştır.
· Kalp anjiografisi dışında, tüm vücut incelemeleri, damarların, solunum yollarının ve barsakların içi aletsiz olarak ( Sanal Endoskopi yöntemiyle) 3 boyutlu orijinal renklerinde görüntülenmektedir.
Daha hızlı çekim,daha ince kesitler ve daha iyi çözünürlülük(görüntü) sağlanabilmektedir.
· Klasik anjiografiye göre daha ucuz, daha kolay ve daha hızlı bir yöntem olup, hastalar tetkik esnasında daha az ışın almakta ve tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
· Koroner arter duvarlarında kalsiyum birikiminin saptanması, zamanla ilerleyen bir hastalık olan aterosklerozun kesin bir bulgusu olduğundan, bu hastalığın ilerleme hızını periyodik ölçümlerle belirlemede yarar vardır. "Multislice CT", arteriyer kalsifikasyonları göstererek aterosklerozun derecesi hakkında bilgi vermekte ve klinik semptomlara yol açmadan yada başka laboratuar testlerle ortaya konulmadan önce, erken evrede saptanabilmesi sağlanmaktadır. Böylece bu skorlama yöntemi ile, klinik şikayeti olmayan kişilerde de tıkayıcı koroner arter hastalığı olma olasılığı gösterilebilir. Kalp damarlarındaki kireçlenmeleri tam olarak belirleyerek ileriye yönelik kalp krizi riski olasılıklarını ortaya koyar. Damarda darlık, tıkanıklılık, plak oluşumu, kireçlenme ve anevrizma oluşumları tanımlanabilir.
· Multislice koroner CT anjiografi, yüksek dereceli koroner arter darlıklarını gösterdiği gibi stent/balon anjioplasti uygulamaları ve by-pass ameliyatları sonrasında kolay ve pratik bir kontrol incelemesi olarak kullanılabilir.
· "Multislice CT" koroner damar hastalığı taraması yaparak, hiçbir kalp rahatsızlığı olmadığını düşünen, sağlığı yerinde gibi gözüken veya yarından habersiz yaşayanlara bugünden gelecekteki tehlikeyi göstererek önlem alınmasını sağlar.
· Ayrıca tüm vücut anjiografi çalışmaları saniyeler süresinde uygulanabilmektedir.Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1612
favori
like
share
fiber_optic Tarih: 10.09.2006 14:51
paylaşımın için teşekkürler
ozlems_o Tarih: 10.09.2006 13:21
verdiğin bilgiler için sağol su perisi