Türklerin İlk Ana Yurdu Neresidir - Türklerin Ana Yurdu - Anayurt Nedir

-Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'da; Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na, Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir.

-Bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Türkler tarafından Ana Yurt olarak tercih edilmiştir.

Göçebe kültürünün sonucunda şu durum ortaya çıkmıştır:

-Merkezi yapı güçlenememiş,

-Teşkilatçı özellik gelişememiş,

-Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,

-Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,

-Askeri yapıysa gelişmiştir.


-Türklerin ilk yurdu Orta Asya'dır.

-Orta Asya'nın doğusunda Kadırgan (Kingan) Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya Düzlükleri ve güneyde Tibet arasındaki bölgede yoğun olarak yaşamaktaydılar.


-Anav, Kelteminar, Afanesyeva, Andronova, Karasuk, ve Togar kültürleridir.

-Anayurt: Türklerin ilk ve anayurdu Orta Asya'dır.

-Orta Asya'nın sınırları şöyledir : Doğuda Kingan ( Kadırgan ) Dağları, Güneyde Hindikuş, Karanlık dağları, Batıda Hazar Gölü, Kuzeyde Sibirya ovaları ile çevrili toprak parçasıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1495
favori
like
share