böbrek fonksiyonlarında görülen düzensizlikler - böbreklerin işlev bozuklukları - böbrek işlev bozukluklarında belirtiler - albüminüri nedir - proteinüri nedirYüzyılımızın ilk yılarında, Fernand VVidal adlı ünlü bir Fransız hekimi bu tür hastalıkları ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Aradan geçen zaman karşı VVidal’in saptadığı dört belirti yine de geçerliğini korumaktadır.

İlk iki belirti, albümin işeme (albuminüüri) ve ödem belirtisidir. Bu iki belirti arasında yakın bir bağlantı olduğu için genellikle ikisi bir arada değerlendirilir. Albümin işeme, plazma proteinlerinin sidiğin içine geçmesidir. Bu nedenle albumin işemeye protein işeme (proteinüri) adı da verilir. Bu durum böbrek glomerüllerinin anormal bir geçirgenliğe sahip olması halinde söz konusu olur ve böbreklerle ilgili hastalıkların çoğunda rastlanılır. Hasta bu durumu ancak bir sidik tahlili sonucunda fark eder.

Ödem belirtileri genellikle albümin işeme ile birlikte görülür ve saptanması çok daha kolaydır, ödem genellikle organizmada bulunan sodyum klorürün dokularfn içine süzülmesi sonucu oluşur. Başlangıçta uykudan uyanınca özellikle yüz ve gözkapaklarında şiş görülür; akşamları da ayak bileklerinde şiş vardır. Ödemler giderek ayak ve bacaklara yayılır ve önemli biçim bozuklukları yaparlar. Bu durumda ilk yapılacak şey tuz yemekten kaçınmak olmalıdır.

Üçüncü belirtiye, Widal azotemi adını vermiştir. Adından da anlaşılacağı gibi burada organizmadaki azot miktarı artar, dolayısıyle kandaki üre oranı da çoğalır. Normal olarak bir litre kandaki üre miktarının 0,5 gramı geçmemesi gerekir. Günümüzde azotenriiye böbrek yetersizliği belirtisi de denilmektedir. Azoteminin belirtileri iştahsızlık, yorgunluk, yemeklerden sonra ağırlık, uyuşukluk, kusmalar ve sürgünler biçiminde olur.

Bu genel belirtiler başka hastalıklarda da görülebildiğinden teşhise yardımcı olmazlar. Bununla birlikte huzursuz bir geceden sonra gün boyunca görülen uyuşukluk özellikle önemli bir belirtidir. Hastalık yavaş yavaş gelişerek böbrek yetersizliğinin en tehlikeli durumu olan üre komasına varabilir. Azotemi, kan plazmasının bileşimine göre organizmanın hücre ve hücre dışı bölümlerine suyun yetersiz bir biçimde dağılmasına da yolaçar. Hücre dışı su dağılımının aşırı olması ödemlere yolaçar.

Buna karşılık, sürekli kusmalarda olduğu gibi büyük su kayıpları ya da kolerada görülen sürgünler, hücre dışı su dağılımını yetersiz kılarak hastada yorgunluk, deride kuruluk, kırışıklık, kolayca buruşma gibi belirtilere yolaçar.
VVidal’in sonuncu belirtisi tansiyon yükselmesidir. Böbrek bozukluğunun kan damarları üzerindeki sonucu tansiyon artışını doğurur.

Böbreklerde ilginç adlar taşıyan hastalık durumları da vardır, örneğin “at nalı böbreği” durumunda iki böbrek tepe bölgelerinde doğuştan birbirleriyle yapışıktır. Fakat bu durum, böbreklerin çalışması üzerinde hiç bir olumsuz etkide bulunmaz. Ancak böbreklerden birine cerrahî bir müdahale yapılması gerekirse bu ameliyat zor olur.

“Yüzen böbrek” ise kalça kemiği ya da bel omurları düzeyine inmiştir. Bu olay karın bağır askılarının gevşemesi sonucu oluşur. Bu durumda sidik borusu üzerine gelen basınç bazen sidiğin düzgün olarak dışarı atılmasına engel olur. Hasta böbrek ağrısı çeker. Bu durumda uygun bir beden eğitimi ile böbreğin eski yerini almasına çalışılır.alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 662
favori
like
share