Hint Deniz Seferi - Hint Deniz Seferi Nedeni - Hint Deniz Seferi Konu Anlatım

(1538 - 1553)

Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra Portekizliler;

1. Hindistan'da sömürgeler elde edip Hint Deniz Ticaret Yolunu denetim altına aldılar.

2. Hint Okyanusundaki Müslüman tüccarların ticaretini engellediler, Müslümanların gemilerine el koydular.

3. Hindistan'daki Müslüman devletlere zorluklar çıkarmaya ve onlar üzerinde egemenlik kurmaya çalıştılar.

-Bu gelişmeler üzerine Hindistan'daki Müslüman devletler Kanuni'den yardım istedi.

-Kanuni de; Hint Deniz Seferlerini başlattı.

-Bu amaçlarla dört deniz seferi yapıldı. Ancak istenilen sonuçlar elde edilemedi.

Osmanlı Devleti'nin Hint Deniz Seferlerinde Başarılı Olamamasının Nedenleri

1. Osmanlı gemilerinin Akdeniz şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı (Hint) okyanus şartlarına dayanıklı olmaması,

2. Osmanlı devlet adamlarının bu seferlerin ekonomik önemini kavrayamaması,

3. Güney Afrika üzerinden Uzak Doğu ticaretini ele geçiren ve zenginliğini buna borçlu olan Portekizin Uzak Doğu yollarının önemini iyi kavraması.

Hint Deniz Seferlerinin Sonuçları

1. Seferlerden istenilen sonuç alınamadı, Portekizliler Hint Okyanusundan çıkarılamadı.

2. Yemen, Aden ve bazı kaleler ile Habeşistanın bir kısmı Osmanlı topraklarına katıldı.

3. Arap Yarımadası tamamen Osmanlı Devletinin egemenliğine girdi.

4. Kızıldeniz ve Basra Körfezi, Osmanlı denetimine girdi.


Hint Deniz Seferleri Nedenleri Ve Sonuçları 2

(1538 - 1553)

1-Portekizler Hindistan'daki Müslümanlara zarar vermeleri

2-Baharat yolun ticaretine engel olmaları

3-Osmanlılar buradaki Portekiz egemenliğine son vermek amacı ile bu seferlere başlamışlardır.

-Hindistan'a 4 sefer düzenlendi. Fakat istenilen başarı sağlanamadı .

Nedenleri

1-Donanmaların okyanuslarda dayanıklı olmaması

2- Hindistan ve Hint deniz yolu ticaretinin öneminin iyice kavranamaması

3- Bu seferler Kanunin yaşlılık dönemine gelmesi

Sonuçları

1-Osmanlı maliyesi ilk kez açık verdi.

2-Yemen Aden Maskat kaleleri alındı.

3-Baharat yolunun denetimi elden çıktı.

4-Doğu ticareti Portekizlerin eline geçti.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1469
favori
like
share