Doğu Cephesi Hakkında - Batı Cephesi Konusu - Güney Cephesi Nedir

Doğu Cephesi

Birinci Dünya Savaşı'nda ordumuz Doğu Cephesi'nde Ermenilerle mücadele etmiştir.

Ermeni Ayaklanmalarının Başlaması ve Göç Uygulaması

Ermeniler, 19.yüzyılın sonlarına doğru önce Rusya sonra da İngiltere tarafından desteklendiler.Rusya ve İngiltere,Ermenileri kendi çıkarları için kullandı.

Osmanlı Hükümeti, bölgede yaşayan Türk halkının can ve mal güvenliği ile cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için Ermenileri o zaman bir Osmanlı ili olan Suriye'ye göç (tehcir) ettirme kararı aldı (1915)


Güney Cephesi

İngilizler;Musul, Antep, Urfa ve Maraşı Fransızlar; Adana,Tarsus,Mersin ve civarını işgal ettiler. işgaller, Türk halkı tarafından protesto edildi.Ancak İngilizlerin işgal altındaki bölgelerde yönetime karışmamaları,milletin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmamaları nedeniyle İngilizlere karşı silahlı direniş olmadı.İngilizler Paris Barış Konferansı'nda Fransızlarla anlaşma yaparak işgal ettikleri yerleri Fransızlara bıraktılar. Böylece Adana'dan sonra Maraş, Urfa ve Antep de Fransız işgali altına girdi.

Fransızların işgalleri ile olaylar da başladı. Çünkü Fransızlar bu illerde Ermenilerle iş birliği içine girdiler. Beraberlerinde getirdikleri Ermenileri Türklere karşı silahlandırdılar. Fransızların ve onlarla birlikte hareket eden Ermenilerin saldırılarına karşı koymak amacıyla Kuva-yi Milliye birlikleri kuruldu. Sivas Kongresi'nde alınan kararla bölgeye subaylar gönderildi. Türk halkı Antep, Maraş, Adana ve Urfa'da tarihte eşine az rastlanır bir savunma örneği göstererek Fransızları mağlup etti. Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam kurtuluş mücadelesinin simge isimleri oldular.

TBMM aldığı kararlarla bu şehirlerden Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı unvanlarını verdi. Güney Cephesi'nde kazanılan başarılar, Fransızlara, Türk topraklarında tutunamayacaklarını gösterdi. Batı Cephesi'nde Sakarya Meydan Savaşı'nın da kazanılması ile Fransızların tutumu tamamen değişti. Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) ile Fransızlarla savaş durumu sona erdi.

İtalyanlar ise Antalya ve Konya'yı işgal etmişti.TBMM ordularının Batı Cephesi'nde kazandığı zaferler İtalyanları işgal ettikleri bölgelerden çekilmek zorunda bıraktı. İtalyanlar II.İnönü Savaşı'ndan sonra Anadolu'dan çekilmeye başladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra da Anadolu'yu tamamen terk ettiler.

Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin kaderiyle ilgili en büyük savaşlar Batı Cephesi'nde gerçekleşmiştir. Yunanlılarla savaş İzmir'in işgaliyle, 15 Mayıs 1919'da başlamıştır. Yunan işgal kuvvetlerine karşı direnme amacıyla Kuva-yi Milliye birlikleri kuruldu.

TBMM açıldıktan sonra Kuva-yi Milliyenin yerine düzenli ordu kuruldu. Özellikle Batı Cephesi'nde düzenli orduların kurulmasından sonra büyük askeri harekat bu cephede gerçekleşmiştir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3098
favori
like
share