Duanın Makbul Olması İçin Neler Yapılır - Dua Nasıl Kabul Olunur


Duanın makbul ve kabul olmasında birçok şeraitler vardır. Dua edenin tevbe ve istiğfarla temizlenmesi, hal ve kal dilinin etkisi, zaman ve zeminin uygunluğu, bulunduğu ağır şeraitler, mazlum olması, pişmanlık ve nedameti, zaman ve mekânın durumu vb gibi şartlar duanın kabul ve makbul olmasına tesir eden etkenlerdir.
Dua sadece dünyevi menfaatleri celp ve talep etmek için yapılmamalıdır..Hem dünyevi hem de uhrevi maksatlar için yapılmalıdır.Dua af ve mağfiret, ilim ve marifet,tevekkül ve sadakat,uhrevi nimet ve bereket ,bela ve musibetlere karşı sabır istemek ve ilahi rahmeti celp ,ilim ve hakikate ermek içinde yapılmalıdır.
Duanın makbuliyeti şümullu olmasına bakar. Büyük insanlar cenabı haktan af ve mağfiret dilendikleri zaman affa mazhar olacak bütün vasıtaları aracı yaparlarmış ki kabule şayan olsun.. Allahı hakkıyla tazim ve tesbih etmek için şükür ve hamdlerine bütün mevcudatı hisseder ederlermiş ki Allaha layık bir şükür olsun. İlim, kemalat, marifet ve ahlaktan gelen o mükemmel nazarlarıyla ve ilimleriyle Allah’ı hakkıyla tesbih ve tazim etmeye çalışırlarmış ki, kulli bir şükür kapısını kendilerine açılsın. Kuran ve sünneti en iyi anlayan ve yaşayan insanlar olan âlimler ve velilerin rablerine nasıl ne şekilde ve hangi vasıtalarla dua ettiklerini bildiğimiz takdirde dualarımız kabule şayan olabilir. Sıradan bir insanın nazarı, ve imanı ile alim, esfiya ve evliyaların bir olmayacağı düşünülürse onların nazarlarının ve imanlarının geniş ihatalı ve kuşatıcı olduğu düşünülürse onların ağızlarıyla ve kelimeleriyle dua etmenin kıymeti anlaşılır. Nazarı ve fikri ve imanı dar olan ya da eksik olan yada kemala ermemiş olan insanların nefislerini ve şeytanlarının tuzaklarını ve desiselerini o büyük zatlar kadar bildiği söylenemez. İnsan dua ile isterken içerisine hevasını, nefsini ve arzularını katabilir. İsteklerinin ölçüsünü kaçırıp kendisine zararlı hale getirebilir. İsterken hislerin tahakkümü ile isteyebilir. İstediklerinin mahiyetini bilmeyebilir. Ama Dua etmesini enbiyadan ve kurandan öğrenen, dilini ve kalbini hakiki manada temizleyen insanların duası daha çabuk ve kolay kabul olduğu için onların diliyle ve ağzıyla onları gibi dua etmek kabulünü ve makbulünü artırır. Kuranı kerimin birçok yerinde müminlere nasıl dua etmeleri gerektiği, dualarda neleri istemeleri gerektiği, dualarının makbul olması için neler yapmaları gerektiği, duaların kabul zamanları peygamberlerin vasıtasıyla öğretilir. İbadet olan duanın evrad, zikir, tesbih ve tazim şeklinde çeşitleri o duanın makbuliyetini artırır. Kuran ve peygamberin talimiyle insanlar arasında maşhur olmuş dualar olduğu gibi büyük zatların büyük ve geniş nazarları ve ilimleri ile vücuda gelen meşhur olmuş salavatlar ve dualarda vardır. Bu salâvat ve dualarla yapılan duaların kabulu ve makbuliyeti fazla olduğu gibi, manevi hayata kattığı yönü de çoktur. Mesela bunlardan en meşhurlarından birisi cevşenül kebir denilen duadır ki, aslı vahiy olan bu dua hazinesi Allahın bin bir ismi şerifini içerisinde barındırdığı için sevabının büyüklüğü noktasında âlimler ihtilafa düşmüştür. Mesela salâtı nariye ve salâtı tuncina denilen salâvatlar de duaların ve muratların kabulü noktasında büyük bir duadır. Bazı salâvat vardır ki 30 bin salâvat kıymeti vardır. Yâda büyük ve küçük günahları döker veya kulun makamını artırır. Öyle dualar vardır ki içerisinde ismi azam olduğu için kabulü ve makbulu daha fazladır. Şahı Nakşibendî Hazretlerinin Evradı Kudsiyesi bunlardan birisidir. Bu dua aynı zamanda kalbi ve ruhi kirleri arındırıp safileştirme özelliği vardır. Allahın esmai ilahiyesini talim ettiren ismi azam duası da duaların kabulü ve makbulü için okunan dualardandır. Şifa, murat, huzur ve farklı birçok istek ve dilek okunan duaların hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Yer şeyimizi rabbimizden isteyeceğiz. Çünkü ilim, irade ve kudret onun elindedir. Bütün kâinatın ipleri onun elinde dizginleri onun yanındadır. Her şey onun izni ila hallediliyor ve o dilemedikten sonra hiçbir vücuda gelmiyorsa ve aczimizi ve fakrımızı giderecek yalnız o ise o zaman dua ile talep ile ondan isteyeceğiz. Onun katında makbul olan zatların hürmetine ve hatırana ya da onun kullarına rızıkları ve nimetleri nasıl verdiğini hangi şartlarda verdiğini bilenlerin bildikleri tarzda dua edeceğiz. Duamızla hem isteyeceğiz, hem de dualarımızla kemala ereceğiz, hem de dualarımızla ruhu ve kalbi hastalıklarımızı tedavi edeceğiz.O zatların dualarıyla onların ufuklarına ,nazarlarına ve bakış alanlarını belki sirayet edeceğiz.O hakikatlerin hikmetlerini anlayacağız.dualarımız abesiyetten ve fuzuliyetten çıkacak ulvi ve yüksek gayeler için olacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 955
favori
like
share