Hızır Aleyhisselamın Okuduğu Zİkir - Hızır Aleyhisselamın Okuduğu Zikrin Sırrı - Hızır Aleyhisselamın Duası
Sırları:
1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.
2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.
3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)
4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.

Bismillahirrahmanirrahiym
* La ilahe illellahül hayyül kayyum
* La ilahe illellahül bakıd deymum
* La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh
* La ilahe illellahül evvelül ahir
* La ilahe illellahüz zahirul batın
* La ilahe illellahül azizül cebbar
* La ilahe illellahül hakimül ğaffar
* La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr
* La ilahe illellahül latiyfül habir
* La ilahe illellahül ğafuruş şekur
* La ilahe illellahül vehhabül kadir
* La ilahe illellahül halimül alim
* La ilahe illellahül cevadül kerim
* La ilahe illellahül berrur rahiym
* La ilahe illellahül azizül hakiym
* La ilahe illellahül hafidur rafiu
* La ilahe illellahül hafiyzul muğniy
* La ilahe illellahül kerimül mu’tıy
* La ilahe illellahül kaimüz zekiyy
* La ilahe illellahül aliyyül behiyy
* La ilahe illellahüş şehidür rakıyb
* La ilahe illellahül karibül mucib
* La ilahe illellahül fettahul aliym
* La ilahe illellahül vekiylür razzak
* La ilahe illellahül mütekebbirul halık
* La ilahe illellahül evvelü min aded
* La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded
* La ilahe illellahül vedudül meciyd
* La ilahe illellahül mübdiül müiyd
* La ilahe illellahül fe’alü lima yürid
* La ilahe illellahül melikül varis
* La ilahe illellahül bakıl bais
* La ilahe illellahül bariul musavvir
* La ilahe illellahül latiyful müdebbir
* La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan
* La ilahe illellahül hannanül mennan
* La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan
* La ilahe illellahül hadil kaviyy
* La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy
* La ilahe illellahül hakkul mübin
* La ilahe illellahüt tevvabül müiyn
* La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal
* La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal
* La ilahe illellahül ferdüs samed
* La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda
* La ilahe illellahül basitul bediy’u
* La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı
* La ilahe illellahül vasiu zül ihsan
* La ilahe illellahüs selamül mü’min
* La ilahe illellahül kefiylül müheymin
* La ilahe illallahül hakimül kerim
* La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym
* Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn
* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1045
favori
like
share