41 yasin sevabı - 41 yasin okumak - yasin okumanın fazileti - 41 yasinin sevabı
Yasin okumanın yanlış olduğunu söylemek hiçbir zaman mümkün olmaz. Çünkü Yasin-i Şerif hakkında birçok hadisler okumaktayız tefsirlerde. Bilhassa İbni Kesir tefsirinde. Bir tanesini kısaca arzedeyim izin verirseniz.

Meşhur olan hadislerden birincisi şudur:

- Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir!

Evet, Hazret-i Kur'an'ın kalbi Yasin Sûresi'dir. Kim Yasin Sûresi'ni hürmetle, saygıyla ve Allah'ın rızasını kazanma kastıyla okursa niyetine göre sevabını alır, umduğuna da nail olabilir. Bu bir niyet ve iman meselesidir. Rabbimiz isteneni verir mi, vermez mi? Bu, isteyenin ihlasına ve samimiyetine göre değişebilir. Ne 'Vermeye mecburdur' denir, ne de 'Hayır asla vermez' denebilir. Rabbini razı ederse alır, edemezse alamaz. Bu da okuyanın kalbindeki ihlası, samimiyeti ile ilgilidir. Oraya kullar giremez. Senin gönlün, kalbin şöyledir, böyledir, diyemez.

Birinci konuyu böyle tespit ettikten sonra geçelim bir diğer cihete.

Yasin-i Şerif'i hastaların başucunda okumak da çok faydalıdır. "Yasin okunurken vefat eden kimsenin imanı şeytanın çalmasından mahfuz olur" şeklinde hadisler mevcuttur. Buna Tebareke Sûresi de ilave edilmiştir.

Burada söylenecek bir başka söz de şu olsa gerektir.

Yasin Sûresi'ni her şey için okumak mümkündür. Hatta yaşayanların ölmüşlerine gönderecekleri en güzel hediyelerden biri de okuyacakları Yasin olabilir.

Başka hayır hasenatlara gücü yetmeyenlerin Yasin okumaya güçleri yeter ve belki de en makbul hediyelerini Yasin okuyarak göndermiş olurlar.

Bunu bilhassa pazartesi ve perşembe gün veya gecelerinde okumakta daha çok sevap olsa gerektir.

Bütün bunlarla beraber Yasin-i Şerif'i mutlaka "kırk bir" defa okumak diye bir sayı tespitini kaynaklarda göremedim. Böyle bir sayı mecburiyeti yoktur. Ancak okuyuşları disipline edebilmek için belli bir sayıda (mecburiyet olmasa da) mahzur da olmayabilir. Çünkü bu sayı tespiti okumayı azalmaktan kurtarmaktadır. Maksadı da bu olmalıdır.

Mümkün olsa da aile fertleri her akşam, bu olmazsa haftanın belli zamanlarında ölmüşleri için Yasin ve Tebareke okumayı âdet edinseler, geçmişlerine böylesine bir Kur'an ziyafeti vermiş olsalar..

Bahsimizi bu konudaki bazı hadislerle bağlayalım:

- Gece yatarken Yasin okuyarak yatan, sabah kalkarken bağışlanmış olarak kalkabilir.

- Ölmüşleriniz için Yasin okuyun. Yasin'i ümmetimin her ferdinin ezbere okuyabilmesini arzuluyorum.

- Kur'an'ı hatmedecek güce sahip olmayanlar Yasin Sûresi'ni hatmetsinler. Hatim sevabını böyle almaları ümid edilir.

Tabii tefsirlerden mânâsını inceleyerek okumak, sevabını bir kaç katına katlayarak okumak demektir. Bu, çok daha şuurlu ve duygulu bir okuyuş olur.

Kaynak Zaman

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15660
favori
like
share
refik Tarih: 23.08.2011 01:23
Allah (c.c) senden razı olsun kardeşim