Osmanlı Devleti Deniz Seferleri - Osmanlı Devleti Denizdeki Başarıları - Osmanlı Devleti Denizdeki İlerlemesi - Rodos Fethi - Cezayir'in Alınması

Rodos'un Fethi (1522)

-Rodos Adası'nda St. Jean Şövalyeleri hüküm sürmekteydi.

-Rodos adası, Papalığın Doğu Akdenizdeki ileri karakolu görevini yapmakta idi.

-Şövalyeler Müslüman ticaret gemilerine saldırmakta ve Hristiyan korsan gemilerine yataklık yapmaktaydı.

-Rodos Adası, 1522 yılında fethedildi.


Cezayir'in Alınması

-Kanuni, Şarlken'i Akdeniz'de zor duruma düşürmek için Cezayir Beyi Barbaros'u İstanbul'a davet etti.

-Barbaros, Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı donanmasının başına getirildi.

-Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'i Osmanlı Devleti'ne hediye etti ve Cezayir savaşsız Osmanlı himayesine geçmiş oldu.

-Barbaros Cezayir'e beylerbeyi olarak atandı.


Preveze Deniz Savaşı

-Avrupalılar Osmanlı'nın Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek amacıyla Papa'nın önderliğinde Haçlı donanması hazırladılar.

-Haçlı donanması Andre Dorya komutasında, Osmanlı donanması ise Barboros Hayrettin Paşa komutasındaydı.

-27 Eylül 1538 tarihinde meydana gelen Preveze Deniz Savaşı'nda Barbaros Haçlı donanmasını bozguna uğrattı.

-Bu savaşla Akdeniz egemenliği tamamiyle Osmanlıların eline geçti.


Hint Seferleri

-Portekizliler Ümit Burnu yolunu keşfederek Hint Okyanusu'na ulaşıp, bu bölgeyi ele geçirerek hem Hindistan'ı ekonomik açıdan kullanmak, hem de Hıristiyanlığı yaymak istemişti.

-Portekizliler aynı zamanda Müslüman ticaret gemilerine ve hacca giden Müslüman gemilerine zarar vermeye başlamıştı.

-Hindistan'daki Gücerat Müslümanları Kanuni'den yardım istemişti.

-Osmanlılar 1538-1553 yılları arasında Hindistan'a dört sefer düzenledi.

-Osmanlılar Hindistan'a yaptıkları bu seferlerde başarı gösteremediler.

Bunun nedenleri:

1. Osmanlıların bu seferlerde siyasi veya ekonomik amaç taşımamaları.

2. Dönemin devlet adamlarının Hindistan'ın ekonomik önemini kavrayamaması.

3. İç denizlere göre yapılmış Osmanlı gemilerinin, Okyanus'ta Portekiz Donanması ile başedememesiydi.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1247
favori
like
share