burs ve öğrenim kredisi alma koşulları - kimler burs ve öğrenim kredisi alabilir kimler alamazBursu, öğrenim ve katkı kredisini öğrenciler genelde birbirine karıştırıyorlar. Ancak başvurmadan önce bursların karşılıksız olduğunu, katkı ve öğrenim kredilerinin geri ödendiğini bilmenizde yarar var. Üstelik bu kredilere yasal faizler uygulandığını da unutmayın!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs, öğrenim ve katkı kredisi için başvurular 19 Ağustos’ta başladı, 28 Ağustos’ta bitiyor. Kurum tarafından üniversite öğrencilerinin öğrenimlere maddi destek olmak amacıyla verilen burslar karşılıksızken, katkı ve öğrenim kredileri geri ödemeli. Burslar başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere veriliyor. Başvuranlar arasında burslarda ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrencilere öncelik tanınıyor. Öğrenim kredisi, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para olarak verilirken, katkı kredisinde öğrenci harcının, devlet katkısı dışında kalan kısmı KYK tarafından ödeniyor. Her iki kredi de yasal faizleriyle birlikte geri ödeniyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Lisans, önlisans, yüksek lisans öğrencileri ile ikinci öğretimde okuyanlar, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler burs, öğrenim veya katkı kredisi alabiliyorlar. Yine açıköğretim öğrencilerinden şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb. gibi sadece öncelikli öğrenciler de burs, öğrenim ve katkı kredilerinden yararlanabiliyorlar. Burs ve öğrenim kredisinden ise bu öğrencilerin yanı sıra vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri (hazırlık sınıfı hariç), ikinci öğretimde okuyanlar da yararlanabiliyorlar. Üniversite kontenjanından bildirilen öğrencilerle, ülke adına müsabakalara katılan, milli olmuş amatör sporcu olan öğrenciler ise sadece burs alabiliyorlar. Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmiyor. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamıyor. Bu yıla kadar bu haklardan sadece Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler yararlanabiliyorlardı. Bu yıldan itibaren yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere de burs veya öğrenim kredisi verilecek.

Kimler yararlanamıyor?

Burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen öğrencilerle halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler

Kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olanlar

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için 2011-2012 öğretim yılında intibak programı yapan veya hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler,

Açıköğretim veya uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumdan olan öğrenciler ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıflar hariç)

Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş yılı itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan ve başarısız olan öğrencilerle öğrenim ve katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibariyle bir yıldan fazla kaybı olan öğrenciler

Yabancı uyruklular

Polis akademisiyle askeri okul öğrencileri

Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsü’nde okuyan sivil öğrenciler (katkı kredisinden )

Artık yıl öğrenim görenler

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

Hazırlık sınıfı okuyan yüksek lisans öğrencilere (burs ve katkı kredisi)

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç)

Anarşi ve terör olayına karışanlar

Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerle yüksek lisans öğrencileri (katkı kredisi)

Vakıf üniversiteleri ile yurt dışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumlarına ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler (katkı kredisi)

Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), veya YÖS’e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup, sonradan T.C vatandaşlığına geçenler (katkı kredisinden)

Şehit çocukları ile gazi çocukları (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden)

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmeyen yurt dışı öğretim kurumlarında öğrenim görenler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Yalan beyanda bulunanlar bursu geri ödüyor

Burslar karşılıksız olmakla birlikte, kurum, araştırmaları sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir husus tespit ettiği anda bursu kesebiliyor. Ödenen bursların tamamı da öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek öğrenciden tahsis ediliyor.

Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde ödüyor. Devam ettiği üniversiteyi değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit ediliyor.

Kredi kullanan öğrencilerin borcu hesaplanırken, kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktar ilave ediliyor. Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (TEFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının üç katını geçmiyor.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 487
favori
like
share