hatim duası - mevlid duası - hatim bağışlama duası - hatim bağışlama duası türkçeEuzübillehimineşşeydanirracim,Bismillehirrahmenirrahim.)

Elhamdülillahi rabbil alemiyn,Vessaletü vesselemü ala rasuline muhammediv ve

ala elihi ve sahbihi ecmaiyn.

Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minne inneke entes semiul aliym.Vetüb

aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabürrahim.Vehdini,vehdine vevefikna ilel

hakkı ve ila dariygım müstegiym.Biberaketil Kur’anil azim,ve bi hürmeti men

erseltehü rahmetellil alemiyn.Vağfuanne ya Kerim,vağfuanne ya Rahiym,

Vağfirlene zünübene bi fazlike ve kerameke ya ekramel ekremiyn.Ve ya
erhamerrahimiyn ihdinessıradal

müstegıym.Sıradallezine enamte aleyhim,ğayril mağdubi aleyhim veledda-llin.

AMİN!

YARABBEL ALEMİYN:Okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim den hasıl olan sevabı evvela

bizim peygamberimiz olan Hz Muhammed Mustafa (S.a.V) efendimizin mübarek ruhuna

hediye eyledik sen vasıl eyle ya rabbi.

İlk insan ve ilk atamız Hz Adem (A.s) ile bizim peygamberimiz Hz Muhammed

(S.a.V) efendimiz arasında gelmiş geçmiş peygamberi zişan efendilerimiz sahabe-i

ikramın tabiin tebeu tabiin eimmei müştehidin hülefai raşidin Rıdavnullahi

teala aleyhim ecmaiyn hazretlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle

yarabbi.

YARABBEL ALWMİYN:Okunan Kur’an-ı Kerim den hasıl olan sevabı şu ana kadar

aramızdan ayrılmış bulunup isimleri unutulmuş,nesilleri kesilmiş geride bir

Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış olan ehli islamın da ruhlarına hediye

eyledik sen vasıl eyle yarabbi.

YA İLAHEL ALEMİYN:Okunan Kur’an-ı Kerim den hasıl olan sevabı hassaten bu

Kur’an-ı okutan bizleri buraya davet eden kardeşimizin de geçmişlerinin

ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle,niyetlerini makbul eyle,amellerini

makbul eyle.

YARABBEL ALEMİYN:Okunan Kur’an-ı Kerim den hasıl olan sevabı yine bu davete

icabet eden,dualarımıza amin diyen din kardeşlerimizin de geçmişlerinin

ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle.Kur’an okuyan kardeşlerimizin de

geçmişlerinin ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi.

YARABBEL ALEMİYN:İslama ve Müslümanlara yardım et.Vatanımızı,milletimizi ve

tüm İslam beldelerini;Kafirlerin küfründen,zalimlerin zulmünden,münafıkların

fıskından koru yarabbi.Bizlere okuduğumuz Kur’an a göre bir hayat yaşamamızı

nasibi mukadder eyle yarabbi

Dualarımızı mukaddes yerlerde yapılan dualardan eyle yarabbi.Sevdiğin kullarının dualarına ilhak ve müsteccab eyle yarabbi.

Son nefesimizde buyurun:”Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enla muhammedinabdühü ve rasulüh” diyerek çene kapamayı cümlemize nasib-u mukaddereyle yarabbi.

Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesifun.Veselemün alel mürselin

Velhamdülillehirabbil alemiyn.EL-FATİHA


AMİN

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2500
favori
like
share