Halifeliğe Geçiş Dönemi - Halifelik Osmanlıya Nasıl Geçti - Halifelik Hakkında

(1516 - 1517)

Sebepleri :

- Memlüklerin Safeviler ile işbirliği yapması

- Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi

- Yavuzun İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi

- Baharat yolunu ele geçirmek istemesi


Sonuçları :

- 1516 Mercidabık Savaşında Kansu Gavri mağlup edilerek Suriye, Filistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşında Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir.

- Memlüklüler yıkılmıştır.

- Halifelik Osmanlılara geçmiştir.

- Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur.

- Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur.

- Baharat yolu Osmanlı eline geçmiştir.

- Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir.

- İslam dünyasında birlik sağlanmıştır.

- Venedikliler, Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başlamışlardır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1369
favori
like
share