Mısır Seferi Nedenleri - Mısır Seferi Tarihi - Mısır Seferi Sonucu - Mısır Seferi Hakkında

(1516 - 1517)

Nedenleri:

1. Memlukluların Safevilerle anlaşarak Osmanlı aleyhine ittifak kurmaları.

2. Yavuzun İslam birliğini sağlama düşüncesi.

3. Mısırın zenginliği ve baharat yolunun buradan geçmesi.

4. Cem Sultan sorununa karışmaları.

5. Dulkadiroğulları üzerinde hak iddia etmeleri.

6. Memlüklülerin İslam dünyasında büyük bir otoriteye sahip olmaları.


Mercidabık Savaşı 1516

-Memluk ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Sultan Kansu Gavri öldü.

-Suriye ve Filistin ele geçirildi.


Ridaniye Savaşı 1517

-Kışı Şamda geçiren Yavuz, Sina Çölünü geçerek Memlük ordusunu Ridaniyede yendi.


Mısır Seferinin Sonuçları

1. Memlük devleti yıkıldı ve İslam birliği sağlandı.

2. Mısır, Suriye, Hicaz ve Filistin Osmanlıya bağlandı.

3. Kutsal emanetler ve halifelik Osmanlıya geçti.

4. Doğu Akdeniz hakimiyeti ve baharat yolu Osmanlıya geçti.

5. Osmanlı Devleti Türk- İslam dünyasının en büyük devleti olduğunu ispatladı.


Mısır Seferi Nedenleri Ve Sonuçları 2

(1516 - 1517)

Sebepleri :

- Memlüklerin Safeviler ile işbirliği yapması

- Ramazanoğulları üzerinde hakimiyet mücadelesi

- Yavuzun İslam dünyasında birliği sağlamak istemesi

- Baharat yolunu ele geçirmek istemesi


Sonuçları :

- 1516 Mercidabık Savaşında Kansu Gavri mağlup edilerek Suriye, Filistin ve Kudüs, 1517 Ridaniye Savaşında Tomanbay mağlup edilerek Mısır ve savaşılmadan Hicaz ele geçirilmiştir.

- Memlüklüler yıkılmıştır.

- Halifelik Osmanlılara geçmiştir.

- Osmanlı devlet yönetiminde dini özellik önem kazanmış, teokratik bir yapıya kavuşmuştur.

- Çok büyük ganimetler elde edilmiş ve hazine altınla dolmuştur.

- Baharat yolu Osmanlı eline geçmiştir.

- Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçmiştir.

- İslam dünyasında birlik sağlanmıştır.

- Venedikliler, Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başlamışlardır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1596
favori
like
share