Figani kimdir - Figani beyitleri

Özgun buluşları, parlak düş gücü ve ince duygularıyla b ilinen Osmanlı divan şairi Figanî.

Tıp öğrenimini yarıda bıraktığı sanılır. Daha sonra İstanbul’a gelmiş, edebiyat çevrelerine girmiştir. Genç yaşta içkiye kapılmış ve başıboş bir hayat sürmüştür. Geçimini devlet büyüklerine yazdığı kasidelerden elde ettiği bağışlarla sağladi.Amma ve lakin geçim sıkıntısından hiçbir vakit kurtulamadı.

Sadrazam İbrahim Paşa’nın Budin’den getirtip Sultanahmet’teki Sarayı’nın önüne diktirdiği üç heykelle ilgili olarak yazılan ve Figanî’nin de mevcut olduğu bir toplantıda okunan;

dü ibrâhîm âmed be-deyr-i cihân
yekî büt-şiken şud yekî büt-nişân

“dünyaya iki İbrahim geldi
biri putları yıktı diğeri putları dikti”

(“cihan tapınağına iki ibrahim geldi; biri put kırıcı, diğeri ise put dikici oldu” diye de çevrilebilir”)

Manasına tekabul eden Farsça beyit O’na mal edildi. Kendisini çekemeyenlerin sadrazama haber vermelerini takiben, Figanî evinden alınıp kırbaçlandı, bir eşeğe ters bindirilip dolaştırıldı ve asıldı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 361
favori
like
share