İslamiyette Ekonomik Hayat - Ekonomik Hayat Nedir - İslamda Ekonomik Hayat

-Ekonomi daha çok tarım, hayvancılık, ticaret ve el zanaatlarına dayalıydı.

UYARI: Abbasiler Dönemi'nde el zanaatları ile uğraşanlar, Fütüvvet Birlikleri denilen meslek örgütleri oluşturmuşlardır.

-Hayvancılığın gelişmesi ile halı ve kilim dokumacılığı da gelişti.

-Seramik, cam işlemeciliği ve dokumacılık da ilerledi.

-Ticaret, İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası'nda oldukça hızlandı.

-En çok ticaretin yapıldığı devlet Bizans'dı.

-İslam Devletleri'nde, devlete ait gelirlere Beyt-ül Mal denir.

-Devlete ait gelir kaynakları :

1. Savaş ganimetlerinin beşte biri

2. Gayrimüslimlerden alınan Haraç

3. Müslümanlar'dan alınan Öşür

4. Gayrimüslümlerden alınan Cizye

5. Maden, tuz, gümrük gelirleri

-Emevi halifesi I. Velid zamanında ilk İslam parası basıldı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 843
favori
like
share