aöf sosyoloji dersleri - özgeci davranış nedir - altruizm ve prososyal davranış nedirAltruizm, birisine herhangi bir ödül ya da kişisel kazanç olmaksızın yardım etmek. Prososyal davranış ise yardım edenin güdüleyici faktörlerine bakılmaksızın, gerçekleşen yardım veya yardıma yönelik düzenlemiş bir eylemdir.


Başınızdan geçen bir yardım etme davranışını; karar verme modeline göre analiz edebilmek

Karar verme modeli kompleks bilişsel süreçler üzerinde vurgu yaparak prososyal davranışı açıklar. Potansiyel yardım edici kişi önce ortada yardıma gerçekten ihtiyaç olup olmadığına bakar, sonra kişisel sorumluluk alır, maliyet ve yarar ölçümleri yapar ve olaya nasıl gireceğine karar verir.


Özgeci Davranışı değişik teorik bakış açılarının açıklamalarıyla başka birisine tanımlayabilmek

Öğrenme modeli yardım etme davranışının; ödül ve model alma şeklinde öğrenileceğine vurgu yapar. Evrim teorisyenleri yardım etme eğilimini bireyin genetik değerlendirmesine bağlarlar. Sosyal normlar ise yardımı; sorumluluğun, adaletin ve yargının bir parçası olarak görürler.


Gözlemci etkisini örneklendirebilmek

Özgeci Davranışlar çevresel faktörlerden etkilenirler. İnsanlar, diğer insanlar çevresindeyken yardım etmeye daha az eğilimlidirler. Buna kalabalık (gözlemci) etkisi denir. Bu durum sorumluluğun yayılması, diğer insanların yardım eden bireyi nasıl değerlendireceklerine ilişkin duyarlı oluş ve durumun önemi ile açıklanır? Hata yapma olasılığı kırsal ya da kökenli oluş ve zaman baskısı diğer faktörlerdendir.


Yardımsever bir bireyin cinsiyeti, düşünceleri ve duygularını tanımlayabilmek

Yardım edenin karakteristikleri çok önemlidir. İnsanlar mutluyken, empati yaptığında daha fazla yardım ediyorlar. Olumsuzluk giderici modele göre, bireyler kendi duygusal durumlarını düzeltmek ve stres, gerginlik atmak için yardım ederler. Yardımsever bir birey modeli geliştirme çabaları yetersiz kalmıştır.


Kimlerden yardım kabul edip, kimlerden etmeyeceğinize karar verebilmek.

Bireyler yardım almaya bazen reaksiyon gösterir ve rahatsız olurlar. Yardımı kabul; benlik algısı ve özdeğeri düşürebilir, kendimizi diğer insanlardan aşağıda hissedebilir ve bu durumu özgürlüğümüz için bir tehdit olarak algılayabiliriz.

alıntı

Yardımlaşma

Neden Yardım Ederiz

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1185
favori
like
share