İnsanın en önemli ihtiyacı nedir - İnsanın ihtiyaçları nelerdir - Bireysel İhtiyaçlar nelerdir

İnsanın en önemli ihtiyacı nedir?
İnsanın bir çok tanımı yapılabilir. Bir canlı türü, doğanın düşmanı, Dünyanın hakimi vs ama bizim için önemli olan insanın fiziki tanımı ve özellikleri değil ruhi yapısı ve ihtiyaçlarıdı r. Her canlıda olduğu gibi insanlarında hisleri vardır. Diğer canlılardan ayıran özelliği ise akıllarıdır. Yani insanlar diğer canlılar gibi hisleri ile hareket etmez. Akılları ile hislerini kontrol altında tutabilir. Buda insanları yaptığı her eylemden sorumlu tutar.
İ nsan da çeşitli duygular vardır. Sevme, sevilme, liderlik, başarı vs insan fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için verdiği mücadeleyi bu ihtiyaçları içinde verir. Yani insan mücadelecidir.
Yapmış olduğumuz bu kısa açıklamadan sonra alışa gelmiş şu soruyu sorabiliriz. İnsan ne için yaşar.
İnsanın ihtiyaçlarını iki kısımda ele aldık fiziki ihtiyaçlar ve ruhi ihtiyaçlar. Bu iki ihtiyaçlar karşılanırsa insan mutlu olabilir. İnsan bu ihtiyaçların bir kısmını herhangi bir çaba göstermeden karşılarken bazılarını karşılamak için büyük mücadeleler verebilir. Öyle ki bu mücadele onun yaşama sebebi olarak gösterilir. Yani insanlar mutlu olmak için yaşar. Bu söylediklerimizden sonra şunu söyleyebiliriz insan ihtiyaçlar ı olmadan mutlu olamaz. İnsan bütün ihtiyaçlarını mücadele vermeden kazanamaz.
İhtiyaçların belirlenmesi
Günümüzde kabul edilen ihtiyaç sı ralaması Moslow un ihtiyaçlar hiyearşidir. Ama bu sıralamada insanlar eşit olarak kabul edilmiş fiziki ve ruhi ihtiyaçlar tam olarak ayrılamamıştır. Sıralama sadece ihtiyaçların şiddetine göre belirlenmiştir. Şimdi biz ihtiyaçları kendimiz belirleyerek yeni bir sıralama yapalım.
Yeni doğan bir bebek düşünelim. Yeni doğan bir bebeğin ilk ihtiyacı oksijen dir. Bebek bu ihtiyacını karşılar ve fiziki yapısından dolayı ağlar. Yaşadığı sürece bu ihtiyacını sürekli temin eder ama bu ihtiyacı için herhangi bir mücadele vermez. Sonraki ihtiyacı besindir. Bu besin için verebileceği tek mücadele ağlamaktır. Ama ağlaması yeterli değildir. Gerekli besin için ihtiyaç annesidir. Burada önemli olan nokta şu bir ihtiyacı karşılamak için verdiğimiz mücadelede başka ihtiyaçlarda duya biliriz. Bebeğimizin ihtiyacı olan besini alması için annesine ihtiyacı vardır. Annesinin bebeğe her istemesinde yardım etmesi içinde sevgiye ihtiyacı vardır. Yani bebeğimizin sevilmeye ihtiyacı vardır. Şimdi buraya kadar olan ihtiyaçlarımızı kontrol edelim.
Yaşamamız için en önemli ihtiyaç hava için mücadele vermedik.
Besin ihtiyacı için ağladık
Bu iki ihtiyacı karşılamak bizim elimizdeydi ama sevilmek. İşte bu imkanlarımız ile bizim elimizde olmayan bir şey. O durumda en büyük ihtiyacımız sevilmektir.
Yani insanın en büyük ihtiyacı sevilmektir.

Bireysel İhtiyaçlar Teorisi

Hepimizin karşılanması gereken bir çok ihtiyacı vardır. Bireylerin davranışlarındaki eş seçimi de bunun içine girer. İhtiyaç motiflerimizi anlamamızda çeşitli sistemler önerilmiştir. Bir şekilde bunların anlamlı hale gelmesi ve aralarında bir ilişkiyi anlamamız ondan sonra sınıflandırmamız gerekmektedir.

İnsan ihtiyaçlarıyla ilgili en çok kabul gören iki sistem vardır. 1. Abraham H. Maslow ve 2. Henry A. Murray'ın teorileridir. Maslow'un hiyerarşisine baktığımızda insan ihtiyaçları hiyerarşik düzeyde 3 sınıflandırılmıştır. Yeme, oksijen alma en temel ihtiyaçlarımızdır. Bunun yanında bireyin kendini gerçekleştirmeye ve gelişmeye da aynı oranda ihtiyacı bulunmaktadır. Eğer bir basamaktaki ihtiyaç karşılanmamışsa, bu kişinin daha üst basamaktaki ihtiyaca konsantre olması olası değildir bir ihtiyaç karşılanana kadar belirli bir basamakta kalınır. İnsanın gelişmesi de basamak basamak ihtiyaçların doyurulması önemlidir.
Murray'a göre, bireylerin ihtiyaçları ve motivasyonu arasındaki ilişkiyi göze alan bir teori önermektedir. İhtiyaçların doyurulması için motivasyon önemli bir kavramdır. Murray 12 tane fizyolojik ve 28 tane psikolojik insan ihtiyacı belirlemiştir. Fizyolojik ihtiyaçlar su-uyku-boşaltım vb. öğeleri içerirken, psikolojik ihtiyaçlar, statü-otonomi-yer edinme gibi öğeleri içermektedir. Kişinin davranışları bu ihtiyaçlarının dış dünyanyn gerçeklerinin gereklerine göre nasıl doyurduğuyla açıklanır. Eş seçimi ile ilgili teoriler insan ihtiyaçlarını hesaba katmak zorundadır. İhtiyaç doyurmak ve eş seçmek bu işlemin önemli bir parça olduğuna göre ihtiyacı doyurmak ve eş seçimi arasındaki temel ilişkiyi anlamak önemlidir.
Benzerlik-Zıtlık Teorisi
Popüler olan bir işlem vardır. Artı (+) ile eksi (-) kutuplar birbirini çeker. Sessiz sakin erkekler daha atak- dışa dönük kızları tercih ederler. Aynı şekilde arkadaş canlısı - dışa dönük kişiler daha içe kapanık kızlara çekim hissederler. Bu söylemin nedeni çok ilginçtir. Bunun tam tersine de inanılmaktadır. Benzer kişilikler ve inançlara-beğeniler sahip bireyler birbirini çeker diye.
Homogami Heterogami
Homogami benzer kişilerin evliliğini tanımlar. Heterogami zıt kişiliklerin evliliğidir. Yapılan sosyal araştırmalarda homogaminin nasıl eş seçimini açıkladığını görülmüştür. Ama bu ortamda birbiriyle evlenen insanların da gittikçe birbirine benzediği düşünülür. Yapılan çalışmalar eşlerim farklı olmaktan çok benzer kişileri olmak yönünden bir eğilim vardır. Bu istatistik olarak kesin sonuçlar veren bir görüştür. Homogaminin prensibinin yapılan çalışmalar daha çok desteklenmesine rağmen, evlilik seçiminde o kadar da katı kategorilere bölmemek de gereklidir. Her ikisinin de ele alınması gerekli olmalıdır.
Birbirini Tamamlayan İhtiyaç Teorisi
Maksimum düzeyde ihtiyaçlarının karşılayanların evlenme eğilimi vardır. Bu konuda iki tip tanılanmaktadır A'nın X ihtiyacını B'nin Y ihtiyacının tatmin etmesi karşılar. 2.tip A'nın X ihtiyacını B'nin Y özelliği tatmin eder.
Uyaran-Değer-Rol Teorisi
Uyaran Aşaması
Eş seçiminde Bernard Murstein tarafından geliştirilen teori, günümüzde büyük kabul görmektedir. Bu görüşe göre eş seçimi dinamik bir süreçtir. Bu süreçte nihai seçimi etkileyen birçok farklı faktör bulunmaktadır. Murstein, seçim sürecinde sosyal rollere büyük önem vermektedir Teori uyaran-değer ve rol kavramları üzerine kurulmuştur. İlişkinin başlarında diğer kişilerden aldığımız uyarımlar oldukça büyük önem taşır. Başlangıçta insanlara ilgi duyarız çünkü onlar bir uyaran değeri olan fiziksel çekicilikle bizi etkilerler. Yüksek statüden, gelir düzeyinden vb. etkilenebiliriz, bunların hepsi uyaran olma özelliği taşır. (karşıdaki kişide olan, bizi etkileyen, çeken özellikler)
Değer Aşaması
Bir sonraki aşamaya kadar ilişki gelişir ve daha çok ciddileşir. Bu aşama değerlerin karşılaştırılması aşamasıdır. Bu aşamada en çok sözel iletişim yoluyla toplanan bilgiler üzerine odaklanılır. Bu dönemde karşıdaki birey hakkında daha özel bilgiler edinilir ve her iki taraf ihtiyaç duyguları bilgileri edinirler. Bu aşamada sorgulanan konular genelde din, politik inançlar, insanlara yönelik tutumlar, ebeveynler, arkadaşlar, spor ve sanat ilgileri gibi konulardır. Bu aşama zarfında (uyaran değeri aşama zarfında) uyaran değerinin etkisi zayıflar. Değerleri açıklamak ve karşı tarafı anlamak daha büyük önem taşır. Çiftler bazı temel konularda benzer değer oryantasyonlarına sahip olmalıdırlar. Bu konulardaki benzer değerler çiftlerin birbirlerine yönelik etkileşimlerini kuvvetlendirir. Bireyler karşısındaki bireyin kendisinebenzediğini ve kendisi gibi düşündüğüne inanır. Bu aşamada görüş açıları tartışılır. Paylaşılan değerler sorgulanır ve kişiler karşısındakilerini anlamanın rahatlığını hissederler.
Rol Aşaması
Son olarak gelişen aşama rol aşamasıdır. Bu aşama süresince çiftler karşı tarafın verilen rol içinde (eşin diğer eşe yüklediği verdiği rol) davranabilme becerisini sınarlar. Evlilikle ilgili görüşler sınanır ve karşıdaki kişinin nasıl bir eş olacağı tekrar değerlendirilir. Bu üç aşamalı yapının uzun süreli ilişkide nasıl rol oynayacağı tekrar ele alınır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3187
favori
like
share