[COLOR=burlywood]

ßen Seni Sectim, Seni Sevdim, qözLerim Seni iLk qördüqü an tutuLmu$tu, Seni iLk qördüqümde iCim Ciz etmi$ti, kimSeye söyLeyememi$tim, duyquLarimi iCime atmi$tim ve ßelli oLan ßir$ey vardi ki canIm cOk yaniyordu, ßeLkide hayatimda iLk kez a$ik oLmu$ ama kimSeye söyLeyemiyordum.. Ta ki o qün qeLip Sana söyLeyene kadar, yine iLk Sana söyLemi$tim Seni Sevdiqimi, o qüne kadar ßeLkide kOrkuyordur, iSmini kOyamadiqim o kOrkuLarim.. SeninLe her$ey tozpemßeydi, her$ey hayaL edeßiLeceqimden de qüzeLdi,
Senin qözLerinde haftaLarCa kayßoLup qitmi$tim, ßeLLi ki Seni Sevmi$tim.. Ama ßirqün, CanImI öyLe yaktin ki Sen ßenim, tarif ediLmez ßi aCiydi ßu, o qüne kadar tatdiqim aCILardan cOk cOk farkLiydi, yüreqimi öyLe kasIp kavurmu$tu ki o duyqu, kendimi yiyip ßitirirdim qünLerCe, hemde hiC eLimde oLmadan. Hayatimda qirdiqin an ßenim iCin SadeCe Sen vardIn, ßa$ka hiC ßir$ey, hiC kimSe ßeni Senin mutLu ettiqin kadar mutLu edemiyordu, ama anLadim ki hiC kimSe ßeni Senin üzdüqün kadarda üzemiyor. Seßeßi maLum ßeLkide, inSan deqer verinCe ßir ßa$ka oLuyormu$. Herkez öyLE $eyLer söyLüyordu ki, zaten kafamin kari$ik oLduqu yetmiyormu$ qißi, ßide sanki yarami inadima inadima de$iyorLArdi, Senin ßitirdiqin yetmiyormu$ qißi, ßide onLar vuruyordu, Allah'm yeter artik aL canImI da kurtuLayim diye iSyanLardaydim ama N fark eder ki Sen ßeni diri diri mezara zaten qömmü$tün,.. qünLerCe o qünü unutamadim, saatine, dakikaSina kadar haLa akLimda, o qünü hayatimCa unutamam, tIpkI Seni unutamadiqim qißi. ßir$ey ßeLLiydi, Seni unutmam qerekiyordu. Cok zOr oLaCaqini ßiLiyordum ama ßen qüCLüydüm.. ßen ßa$araCaktim, daha doqruSu qüCLü oLduqumu zannediyordum, ta ki.. cIkIp qeLdiqin qüne kadar, ßirden iCimde ki ßütün ßuzLar eriyip qitti, Sana oLan kIzqInLiqimdan, öfkemden eser kaLmami$ti ßir anda, ßir anda Sanki Seni haftaLArCa unutmaya caLi$an ßen deqiLmi$im qißi ßir sevinc, ßir umut sardi iCimi, ßi $ey keSindi, haLa Sana deLi qißi a$iktim.. Sen ßiLmeSende. Meqer Seni öyLE cOk sevmi$ ki ßu yürek, unutmamiyormu$sun hA deyinCe. ßana Seni Seviyorum dediqin o an ßeLkide sOn haftaLarda mutLu oLmadiqim kadar mutLu oLmu$tum.. O da ßeni Seviyor diyordum iCimden ßir Ses.. Ve eLimde oLmadan a$kIn ßüyüSüne kapiLdim tekrardan.. yine qözLükLerimi takmi$ hayata tozpemße ßakmaya ßa$Lami$tim,.. öyLe cOk seviyordum ki Seni, hiC ßir kuSurunu qörmüyordu qözLerim, qörsede qörmemezLikten qeLiyordu. Zaman Zaman ayri kaLSakda qünLerCe, ßu Senden uzakLa$mama deqiL Sana oLan a$kImIn herqün artmasina seßeß oLuyordu. ZamanLA iCimde ßüyüyen Sevqiden kendim korkar oLmu$tum, Seni herkezden kiSkanmaya ßa$Lami$tim, normaL oLmadiqi keSIndi ama yüreqime de söz qeCiremiyordum ßir türLü. A$k ßu mu diye soruyordum sIk sIk kendime?
Ama Cevaßinida ßuLamiyordum.. Neyse ki qeL qeLeLim ßu qüne, ßuqüne kadar Sana oLan Sevqim her yaptiqin ßir$eyden azaLmasi qerekirken ßeLkide hep daha cOk ßaqLandi ßu yürek. Coquna qöre hata oLaßiLir ama Seven anLAr diyeLim.. tIpkI o qün hissedirdiqin aCiyi ßana yine hissetiriyorSun, hayatta tahammmüL edemeyeCeqim iki $ey vardir, ßiri yaLan diqeri iSe aLdatiLmak.. FazLa Söze qerek var mi ? anLadin Sen anLadin. Her qeCe sessiz ßir fisiLti ßa$Lar iCimde, saßah qüne$ doqana kadar qitmez. Yüreqim saßaha kadar acir, qözLerim doLar, Seni arar eLLerim ama yoksun.. ve ßeLkide ßundan sOnra hiiiic oLmayaCaksin, $u dakika ihtißariyLe ßu Senin eLinde,..

Ya Sev Ya Terket diyorLAr ya..
Aynen o hesap, SeviyorSan adam qißi Sev,
SevmiyorSan Cek Git.!

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1353
favori
like
share
Dj_SeLo Tarih: 08.11.2006 01:45
Canım kardeSim payLaSimin qercekten coq qüzeL ßirazda ßeni anLatiyorya Hayatin ciLveSi diyeLim artik ßuna. :5:

Yüreqine saqLık Tskler
Ice Tarih: 07.11.2006 13:21
Allah gönlüne göre versin..
hOney Tarih: 07.11.2006 13:19
Aman AMan yOk saoL :72:
-MiSs- Tarih: 07.11.2006 10:41
Doch doch alacaksin, hatta simdi bide ferdi yi dinlicez sonrada müslümü ayy baydi valla
hOney Tarih: 07.11.2006 06:51
ßende ßiLiom yOk :46:

vaLLa hem$om aynen drim drim drim ;p
saßah saßah damarda N qiderya ;p aLmanya'da saat saßah 6'da ;p
yOk saoL ße aLmim okuLda paramparCa oLurum sonra :72:
-MiSs- Tarih: 06.11.2006 21:55
Ben biliyorum :46:
Kral Memocan Tarih: 06.11.2006 21:48
Bilmem var mi ki :5:
-MiSs- Tarih: 06.11.2006 21:37
Sevenin halinden sevenler anlar... gel gör $u halimi bir teselli ver... drim dirim dirim...
hOney Tarih: 06.11.2006 20:43
dimi hem$om.. er yada qeC..

MemoCan; aßiCim Sevenin haLinden Seven anLarmi$ dimi..
ßa$ka ßi$i demeye qerek var mi ki ?

ßeqendiqinize Sevindim...