aöf sosyoloji bölümü dersleri - psikolojiye giriş dersi test soruları ve cevapları1. İstendik davranışa gittikçe yaklaşan davranışı pekiştirerek sonunda istendik davranışın yapılmasını sağlayan edimsel koşullanma sürecine ne denir?
a) Pekiştirme
b) Pekiştirme tarifeleri
c) Sabit zaman aralıklı pekiştirme
d) Şekillendirme
e) Kavrama

2. Diktiği her yüz fidan başına 10 lira alan bir tarım işçisi aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine göre adlandırılır?
a) Sabit zaman aralıklı pekiştirme
b) Değişken oranlı pekiştirme
c) Sabit oranlı pekiştirme
d) Değişken zaman aralıklı pekiştirme

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi edimsel koşullanmada yoktur?
a) Edimsel koşullanma sürecinde sönme ve geri gelme vardır.
b) Edimsel koşullanmada, organizmanın edimsel davranışını pekiştirmeyi bırakırsanız, davranışı söndürmüş olursunuz.
c) Edimsel koşullanmayı popüler hale getiren Skinner’dir.
d) Edimsel koşullanmada sadece uyarıcı genellemesi yapılabilir, davranış genellemesi mümkün değildir.
e) Edimsel koşullanmayı ortaya atan kişi Edward Lee Thordike’dır

4. Bireysel ilk zeka testi hangisidir?
a) Binet-Simon zeka testi
b) IQ zeka testi
c) Wechsler zeka ölçeği
d) Stanford-binet zeka ölçeği
e) Ordu alfa-ordu beta zeka testleri

5. Aşağıdakilerden hangisi Gardner’ın çoklu zeka kuramı içinde yer almaz?
a) Dille ilgili
b) İçsel zeka
c) Mantıksal zeka
d) Uzamsal zeka
e) Dışsal zeka

6. Üçlü zeka kuramı kime aittir?
a) Stenberg
b) Gardner
c) Cattel
d) Spearmen
e) Pavlov

7. Zeka genel bir yapıdır ve varlığını her alanda hisssttirir diyerek zekayı g-faktörü olarak değerlendiren kişi kimdir?
a) Stenberg
b) Gardner
c) Cattel
d) Spearman
e) Pavlov

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin akışkan zeka ve kristalleşmiş zeka ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Akışkan zeka pek fazla eğitimden etkilenmez.
b) Kristalleşmiş zeka eğitimden çok etkilenir.
c) Kristalleşmiş zekaya göre sözel ya da sayısal eğitim basittir.
d) Akışkan zekaya göre ezber yapmak çok kolaydır.
e) Kristalleşmiş zeka eğitimden etkilenmezken, akışkan zeka eğitimden çok etkilenir.

9. Turizm işi yapan bir genç ilk iş hayatına atıldığında yabancıların konuştuğu dile merak salmış ve biraz öğrenmek istemiştir. Rusçada dobra veçır kendi dilinde iyi akşamlar demek olduğunu öğrenen genç bunu kendi aklına dilinde olan vinç sözcüğünü hatırlayarak getirmektedir. Bu genç hangi yöntemi kullanmıştır?

a) Kısa süreli bellekte geri getirme
b) Uzun süreli bellekte hatırlama
c) Kısa süreli bellekte lokus yöntemi
d) Uzun süreli bellekte anahtar sözcük yöntemi
e) Uzun süreli bellekte özümleme yöntemi

10. Bellekte saklanan bir bilginin yerinin tespit edilip, o bilginin kullanılmasını sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geri getirme
b) Hatırlama
c) Kodlama
d) Bulma
e) Saklama

11. Yeni bilgiyi varolan bilgiyle ilişkilendirmek için bilinçli olarak analiz etmeye ne denir?
a) Episodik bellek
b) Semantik bellek
c) Prosedürel bellek
d) Özümleme
e) Açık belek


12. Önce öğrenilen bilginin yeni öğrenilmiş bilgiyi geri getirmeyi engellediği zaman gerçekleşen unutma türüne ne denir?
a) Geriye doğru unutulmuş bilgi
b) Geriye doğru bozucu etki
c) İleriye doğru unutulmuş bilgi
d) Sadece unutulan bilgi
e) İleriye doğru bozucu etki

13. Telefonda arkadaşımızın söylediği 12345678 numarasını 12 .34.5678 olarak zihnimizde tutmaya çalışma aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Uzun süreli bellekte unutmayı önlemek
b) Kısa süreli belleğin kapasitesini etkin kullanmak
c) Uzun süreli belleğin kapasitesini etkin kullanmak
d) Kısa süreli belleğe kodlama
e) Uzun süreli bellekten geri getirme

14. ‘‘Bütün onu oluşturan parçaların toplamından fazladır.’’ Deyişi ile ilgili olan psikoloji yaklaşımı hangisidir?
a) İşlevselci yaklaşım
b) İnsancıl yaklaşım
c) Yapısalcı yaklaşım
d) Davranışçı yaklaşım
e) Gestaltçı yaklaşım

15. Alfred Binet’e göre zeka nedir?
a)Yargılama yeteneği
b)Deneme yeteneği
c)Düşünme yeteneği
d)Kurulum yeteneği
e)İmgeleme yeteneği


Cevaplar:

1d
2c
3d
4c
5e
6a
7d
8e
9d
10a
11d
2e
13b
4e
15a


alıntı

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1314
favori
like
share