1. İzzeddin Keykavus Dönemi Hakkında - 1. İzzeddin Keykavus - 1. İzzeddin Keykavus Kimdir

(1211-1220)

Açıklama:Devlet adamlarının aldığı karala tahta çıkan 1. İ.Keykavus'a kardeşi Alaaddin Keykubat isyan etti. Ancak bu isyan bastırıldı.

Ayaklanmaları bastıran 1. İ.Keykavus,fetih politikasına devam ederek Türkiye Selçuklularını ekonomik çıkarları için bir takım girişimlerde bulundu.

Önemli Olaylar:

Sinop fethedildi ve Selçuklular yeniden Karadenize ulaştılar.

Burada ilk tersane kuruldu ve Sinop ithalat ve ihracat limanı haline geldi.

Kıbrıs kralı ile ticaret anlaşması yapıldı. Çünkü Avrupa ülkeleri ile ticaret Kıbrıs üzerinden oluyordu.

Venedikliler ile ticaret anlaşması yapıldı.

Trabzon Rum imparatorluğu ve Çukurova Ermenileri vergiye bağlandı.

Antalya ile anlaşma yapıldı ve halkının isyanı bastırıldı.

Artukluları ve Erbil Atabeyliğini hakimiyetine alan 1. İzzeddin Keykavus,Eyyubiler üzerine çıktığı bir seferde öldü.

NOT: Uluslararası ticarette Anadolu'nun yerini ve önemini iyi kavrayan 1. İ.Keykavus,askeri seferlerini ekonomik ve ticari amaçlı olarak gerçekleştirdi. Bu nedenle Doğu-Batı, Kuzey-Güney istikametinde uzanan büyük yollar, bu yollar üzerine kervansaraylar yaptırmıştır.Yabacı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulamıştır.Anadolu'daki önemli merkezlere yabancı tüccarlar;Kırım,Kıbrıs,Mısır gibi yerlere de Türk tüccarlar yerleştirmiştir.Zarara uğrayan tüccarların zararları karşılanmıştır. (İLK SİGORTA SİSTEMİ).


-Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1211 yılında ölmesi üzerine tahta geçti.

-Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yenerek Sinop'u fethetti.

-Böylece Türkiye Selçukluları ilk defa Karadeniz'e ulaştı.

-Kıbrıs Krllığı ve Venedik Cumhuriyeti ile ticaret antlaşmaları imzaladı.

-I. İzzettin Keykavus 1220 yılında öldü.

-I. İzzeddin Keykavus, Trabzon Rum İmparatoru'na hakimiyetini kabul ettirdi.

-Sinop'u alarak ticaret merkezi haline getirdi (1214).

-Selçuklu hakimiyetinden çıkmış olan Antalya'yı geri alarak Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğini sağladı.

-I. İzzeddin Keykavus döneminde Kıbrıs Krallığı ve Venediklilerle ticaret anlaşmaları yapılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenileri vergiye bağlanmıştır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1431
favori
like
share