manzume nedir - nazım nedir - manzum eserlerin özellikleri - nazım biçiminde söylenmiş eserlerMısralardan meydana gelen ölçülü ve kafiyeli ürünlere nazım denir. Nazımla ortaya konmuş kısa ürünlere manzume, uzun ürünlere de manzum eser denir. Günümüzde nazım ve şiir kelimeleri aynı kavramı karşılar şekilde kullanılmaktadır. Şiirler de nazım şeklinde ortaya konur; fakat her nazım şiir değildir.

Şiir, bizi bulunduğumuz ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen, içimizde güzel duygular uyandıran, mısralardan örülmüş ve sanat değeri taşıyan sözlerdir.

Manzumelerde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya nazım birimi denir.

İki mısradan meydana gelen ve kendi arasında anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine beyit; ikiden fazla mısradan meydana gelen ve yine anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine Kıt’a veya bent ya da üçlük, dörtlük, beşlik … adı verilir.

Belli bir ölçü ve kafiye düzeni ile örülmüş mısralardan meydana getirilmiş biçimine nazım şekli denir.


*Nazım ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir.

*Nazım biçiminde söylenmiş eserlere manzum eser denir.

*Bu eserlerin kısa olanına manzume denir.

*Manzume genel olarak ölçülü ve uyaklı söz demektir. Ancak nazmın ölçüsüz , uyaksız olanı da vardır. Buna serbest nazım denir.

*Nazmın her bir satırına dize (mısra) denir.

*Dizeler birleşerek beyit, kıt’a (dörtlük), bent gibi birimleri oluşturur.

*Nazım bu birimlerle kurulur.(Nazım birimi)

alıntı

Manzum Nedir

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 321
favori
like
share