Kardeşlerim...

[COLOR=coral]* HZ.MEHDİ *

Hazreti Mehdi, Ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır.Peygamberimizden aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak, Allahın izniyle yegane hak din olan İslamı yeryüzüne yerleşik kılacaktır. Hz. Peygamberimiz Müslümanlara ahir zamanda, zulüm içindeki dünyayı, sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdinin zuhurunu müjdelemiştir.Nitekim, Peygamber Efendimiz bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:
*...Dünyanın ömüründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytimden bir adam gönderecektir.O dünyayı daha önce zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır * [Sünen Ebu Davud]
Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir.Bu konuda İslam alimleri yüzyıllardır Mehdinin zuhuru heyecanı ile yaşamış kendi zamanındaki olayları Onun zuhurunun öncü alametleri saymış ve gelecek nesillere de bunları aktarmışlar, müjdelemişlerdir.Kütüphanelerimiz birçok İslam aliminini kaleme aldığı, Hz. Mehdi ile ilgili yüzlerce yazma eserle doludur.Bu şekilde, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını İslam alimleri günümüze taşımışlar ve İslam ümmeti içinde bu konun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır.Her alim bir sonraki kuşağı Mehdi ile müjdelemiş. Onun araşıtrılması ve tanınmasını tavsiye etmişlerdir.İslam alimlerinin eserleri vasıtasıyla günümüze kadar ulaşan bu müjdenin alametleri o günden bu güne görülmeye devam etmektedir.Nitekim, bu alametler bize, Mehdinin faaliyetlerini günümüz yıllarında gerçekleştirdiğini göstermektedir.Bu da Müslümanları büyük bir şevke, heyecana sevk etmektedir.Nitekim, yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen zulüm, kargaşa terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Mehdinin zuhurunun alametlerindendir.Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Mehdinin zuhurunun alameteri ve Mehdinin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir.Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını arttırır.Şüphesiz ki, içinde yaşadığımız bu dönemde Hz. Mehdinin zuhurunun alametlerini takip etmek, Onu tanımak için çaba harcamak, Onun ordusundan olmak gerekmektedir.Bize ulaşan hadislerden de anlaşıldığı gibi Mehdi zaten kendi icraatını yapmaktadır. Bize düşen Onu araştırmak ve Ona tabi olmaktır.

[COLOR=coral]* Mehdinin Zuhuru
O, her şeyin sahibidir.Bütün kainatı idare edendir.Bütün kralların ve sultanların işlerinşi takib edendir.Bütün azgınları, firavunları, insanları zillete düşürenleri, Kayzerleri, Herakliyusları, Amalika Kavimlerini ve büyüklük taslayanları helak edicidir.Onların yerine Hulefa-i Raşidini, büyük emirlerin, şerefli vezirleri, adil hükümdarları ve hidayet önderlerini hayata hakim kılandır.Güzel hayatın sekteye uğradığı, fitnelerin ortaya çıktığı ve bozguncuların üstün geldiği bir zamanda Allah beklenen kurtarıcı Muhammed Mehdiyi gönderecek ve onun vasıtası ile dini güçlü kılacaktır.Onunla bidatcıların faaliyetlerini engelleyecek ve yine onun vasıtası ile müşriklerin kalelerini fethedecektir.Bundan sonra derim ki, bereketler azaldı, kötülükler ve felaketler çoğaldı.Çirkin ve haram şeyler açıkça işlenir oldu.Günahlar yaygınlaştı.Suçlar ve hatalar, insanları her taraftan kuşattı.Dinsizlerin şerri yayıldı. Takva sahiplerinin tahammülü tükendi.Hak yoluna giren salikin yolları kesildi. Fitneler ve helak edici şeyler peşpeşe geldi. Kötü şeylerden azalma değil, bilakis çoğalma var.En kısa müddet içinde dünya sona doğru gitmektedir.Bütün bunlar Mehdi'nin zuhuruna kadar devam edecektir. Çünkü Allah [c.c.] onun zuhuru ile bu zulmeti yok edecektir.Dünyayı da ona hazırlamaktadır.Ona yardımcı olacak kimseleri bir araya toplamak suretiyle onu destekleyecektir.O da kolaylıkla dünyaya hakim olacak, onu hak ve adaletle dolduracaktır.Hazinelerin kapakları Onun için açılacaktır.Onun bolca vermesi ile herkes zengin olacaktır.Dinin ahkamını açığa çıkaracak ve şirk ile mücadeleyi kendi üzerine alacaktır...
* Allah (c.c.) onun vasıtası ile müminleri üstün ve şerefli kılacak ve yine onun vasıtası ile azgınları hakir ve zelil edecektir *
Resullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
* Kim Deccali yalanlarsa kafir olur.Yine kim Mehdiyi yalanlarsa kafir olur *
* Mehdi, benim çocuklarımdan birisidir.Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir *
* Ey Huzeyfe! Dünya hayatı sona ersede geriye sadece bir gün kalmış olsa bile, benim Ehl-i Beytimden bir adam, hakimiyetini kuruncuya kadar Allah (c.c.) o günü muhakkak uzatır.Onun vasıtası ile kahramanlıklar cereyan eder ve İslamiyet açığa çıkar.Allah (c.c.) vadinden dönmez ve O hesabı çabuk görendir *
* O (Mehdi) benim neslimden bir kişidir.Benim vahiy üzere savaştığım gibi o da benim sünnetim üzere savaşacaktır *

Kaynak:
* Feraidu Fevaidil Fikr Fil İmam El-Mehdi El-Muntazar
* En-Necmus-sakıb fi Beyanı Ennel Mehdimin Evladı Ali b. Ebi Talib
* Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi
* Ukayli En-Necmus-sakıb fi Beyanı Ennel Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Alet Temam vel kamal,
* A.g.e.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2094
favori
like
share
serchar Tarih: 20.01.2008 18:12
Allah razı olsun abim cok tesekkür ederim
elma kurdu Tarih: 29.12.2007 01:14
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:58
Allah razı olsun
serko Tarih: 12.01.2007 13:16
tesekürler arkadasim
eskitoprak Tarih: 08.01.2007 14:29
sabirsizlikla bekliyoruz HZ MEHDI"aleyselami
bilgiler icin
missx Tarih: 21.12.2006 13:24
ewet Mehtinin gelmesi çok uzun görünmüyor..
hallavye Tarih: 21.12.2006 11:17
[COLOR=orangered]ALLAH (c.c) bize hz mehdi tanımayı ve onun yolunda olmayı nasip etsin
-MiSs- Tarih: 12.12.2006 22:06
Konami abi, Mehdi a.s. zuhurunun belirtilerine bakarsak, Mehdi ha cikti ha cikacak gibi görünüyor, Tabi herseyin gercegini en iyi Allah bilir. Bir cok alametler boy gösteriyor. Allahim sonumuzu hayir etsin insallah :79:
hakan80 Tarih: 07.12.2006 07:55
ALLAH razı olsun