Kardeşlerim...

[COLOR=coral]* İNSANIN ANNE KARNINDA OLUŞUMU *

* İbni Mesud[r.a] Bildiriyor :

* Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı, annesinin karnında kırk günde derlenir toplanır.Sonra ikinci kırk günlük süre içinde pıhtı haline döner.Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur.Daha sonra Allah bir melek gönderir ve melek, ona ruh üfler.Bu melek dört şeyle anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini, iyi biri mi, yoksa kötü biri mi olacağını yazmakla emrolunur *

[COLOR=coral]* Açıklamalar

Hadisimizin ravisi Abdullah İbni Mesud, Peygamber Efendimizin doğruluk hususundaki seçkin niteliklerini belirterek bu hadisi nakletmiştir.Çünkü hadiste verilen bu haberi, insanlar anlamakta güçlük çekebilirler, akıllarının yetmediği bu konuyu kabul etmeme gibi bir hataya düşebilirlerdi.Oysa, Resülullahın verdiği bir haberi reddetmek mümine yakışmaz.Çünkü her akıl her şeyi kavrayamaz.Kavrayamadığı şeyi reddetmek, akıllı bir insanın yapacağı şey değildir.Ona düşen vazife, kendisinin anlayamadığını bir anlayanın bulunacağını düşünerek, doğru haberi başkalarına ulaştırmaktır.Nitekim Kuranın bir çok ayeti zaman içinde, ilmin ve fennin gelişmesiyle daha iyi anlaşılmıştır.Peygamber Efendimizin hadislerinin bir kısmı için de durum aynıdır.Hadisleri nakleden raviler, anlamasalar da işittiklerini aynen nakletmiş, bu rivayetleri kitaplarına alan musannifler de onları aynı sadakatla kaydetmiş ve günümüze ulaşmasını sağlamışlardır.Bu durum, hadis rivayetinin ne kadar büyük bir hassasiyetle ele alındığının da önemli bir delilidir.

[COLOR=coral]* Hadisten Öğrendiklerimiz

* Kaza ve kadere iman etmek, hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna inanmak farzdır.
* İlk bakışta anlaşılması mümkün olmayan doğru haberleri reddetmek caiz değildir.
* Çocuğun anne karnında bir gelişim safhası vardır.Bu safhaların bilinmesi gerekir.Çünkü anne karnındaki çocuğun da hakları vardır.
* İyi işler işlemeye özen göstermeli ve bunları sürekli hale getirmeliyiz.Buna karşılık, kötü ve çirkin işlerden de uzak durmalıyız.
* Hiç kimse sadece işlediği iyi amellere güvenmemeli, yaptığı kötülükler sebebiyle de Allahtan ümit kesmemelidir.
* İnsanlar hakkında cennetlik ve cehennemlik gibi kesin hükümler vermekten kaçınmak gerekir.
* Kişinin dünyadaki son haline göre hakkında mü'min veya kafir muamelesi yapılır.

[COLOR=coral]* Kaynak :
* Buharî, Bedü'l-halk 6
* Enbiya 1. Kader 1
* Müslim, Kader 1
* Ebu Davud, Sünnet 16
* Tirmizî, Kader 4
* İbni Mace, Mukaddime 10

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1287
favori
like
share
panason Tarih: 03.12.2006 10:32
Daha ne soylenebilir bilmiyorum.sadece lanir.