excel test soruları ve cevapları - mikrosoft excel işletmenlik soruları ve cevapları31. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

32. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

33. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

34. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?
a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

35. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?
a-) A1
b-) AB
c-) 1A
d-) A

36. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?
a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C

37. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?
a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları

38. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu

39. Formül hangi işaretle başlar?
a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /

40. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?
a-) <
b-) ><
c-) <>
d-) >=

41. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü

42. A5 neyi temsil eder?
a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu

43. (A1:A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

44. (A1;A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

45. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama

46. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

47. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?
a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır

48. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA

49. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

50. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?
a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler

51. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir

52. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5

53. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?
a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa

54. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?
a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen

55. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?
a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama

56. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?
a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır

57.Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir? Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Artan sıralama – Azalan sıralama
b-) Azalan sıralama – Artan sıralama
c-) Numaralandırma – Madde imleri
d-) Madde imleri – Numaralandırma

58.Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir? Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
b-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
d-) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla

59. Yandaki düğmenin görevi nedir?Yandaki düğmenin görevi nedir?
a-) Metin kutusu ekler
b-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
c-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
d-) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

60. Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Resim eklemeye yarar
b-) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
c-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
d-) Para resmi eklemeye yarar.

Cevaplar:alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 615
favori
like
share