Kardeşlerim..

* İSLAMİ MEZHEBLER VE HRİSTİYAN MEZHEBLER *

İslâm dinindeki mezhepler ile Hıristiyan dinindeki mezhepler arasında büyük farklılıklar vardır.Zira İslâmî mezhepler itikat ve ibadete ait temel hükümlerde müttefiktirler.Hıristiyan alemdeki mezhepler ise birbirlerinin küfrüne, dalaletine hükmetmişlerdir,her birisi adeta müstakil bir din halini almıştır. Aralarında yıllarca devam eden savaşlar olmuştur. İslâm mezhepleriyle Hıristiyan mezheplerinin arasındaki farklılığın temelinde bu mezheplerin doğuş biçimi yatmaktadır. İslâm mezheplerinin üç ana kaynaktan beslendiğini görüyoruz:
* Birincisi Kurandır.Mezhepler, aynı Kuranın içtihada açık âyetlerinin farklı yorumlanmasından doğmuşlardır. Hıristiyanlıkta ise İncil bir tane değildir.Yetmişe kadar çıkan İncil sayısı, İznik toplantısıyla ancak dörde indirilebilmiştir.Farklı İncilerden doğan mezheplerin ise ayrı birer din gibi ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur.
* İkinci kaynak Hadistir.Allah Resulü bizzat içtihat etmişler ve bu içtihatlar mezhep imamları için önemli bir kaynak olmuştur.Hazret-i İsa aleyhisselamın ise İncil üzerinde yaptığı bir içtihat gösterilemiyor.
* Üçüncü kaynak sahabelerin yaptıkları içtihatlardır.Bu içtihatların bir kısmı Resûlullah hayatta iken yapılmış ve onun kabulüne mazhar olmuştur.Allah Resulünün, sahabenin alimlerine içtihat müsaadesi vermesiyle, ashap tarafından birçok içtihatlar yapılmıştır.Bunlar da mezhepler için üçüncü önemli kaynaktır. İşte mezhep imamları bu üç kaynakta açık hüküm bulunmayan bazı yeni meselelerde içtihat yapmışlardır.Bunlar ise şeriatın ancak yüzde onunu teşkil eder. Hıristiyanlıkta ise havarilere dayandırılan bir içtihat da söz konusu değildir. Hal böyle olunca, papazlar yukarıda sayılan üç kaynaktan mahrum kalmışlar ve kendi heveslerine, zanlarına bazen de menfaatlerine göre keyfi ve indi görüşler ifade etme hususunda serbest kalabilmişler ve birbirine zıt mezhepler ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık dini ruhani reislerin elinde bir zulüm ve tahakküm vasıtası olarak kullanılmıştır.
Bediüzzaman bu hususu şöyle ifade etmiştir;
* Havas ve hükümet adamları elinde çok zaman Din-i Hıristiyanî, bahusus Katolik Mezhebi; bir vasıta-i tahakküm ve istibdad olmuştu.Havas, o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Ve serseri tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyetper-verlerini ve havas zâlimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyetperverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve dörtyüz seneye yakın Firengistanda ihtilaller ile istirahat-ı beşeriyeyi bozmağa ve hayat-ı içtimaiyeyi zîr ü zeber etmeye bir sebeb telakki edildiğinden o mezhebe, dinsizlik namına değil, belki Hıristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi *
Diğer taraftan, İslâmiyette düşün, sonra iman et hakikati hakimdir. Hıristiyanlıkta ise Düşünmeden inanacaksın, sonra yine düşünmeyeceksin hurafesi hakimdir.Çünkü Hıristiyanlıkta din aklın hükümlerine zıttır.Hatta, iman hususunda tefekkür küfürdür.Bir Hıristiyan ruhani reisinin nasihati şöyledir Sakın aklı rehber ittihaz etmeyiniz, çünkü din akla külliyen muhaliftir
İslâm dini hüccet ve delil ile bir şeyi kabul etmeyi emreder.Hıristiyanlarda ise delil ve hüccet ile iştigal etmek gereksizdir.Bununla uğraşanlar aşağılanır. Papazlar din namına telkin ettikleri faraziye ve hurafeler ile hiçbir zaman aklı tatmin edememişler ve vicdanları huzura kavuşturamamışlardır.Sadece hakikat ile hurafelerin arasını fark edemeyecek kadar şuursuz olan bir kısım sıradan insanları kandırmışlardır.
Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye isimli eserinde,
* Biz Kuran şakirdleri olan Müslümanlar, burhana tâbi oluyoruz.Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz.Başka dinlerin bazı efradları gibi ruhbanları taklid için burhanı bırakmıyoruz *
der. Yine bir başka eserinde de,
* her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz.İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mehenge vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalpte saklayınız *demiştir.
İslâmiyette müçtehit ve mürşitler tarafından ortaya konulan hakikatler araştırıldığında, bu hakikatlerin akli ve nakli delillere dayandığı görülür.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 773
favori
like
share
RedBull Tarih: 06.02.2008 17:34
sagol kardes
wampirella Tarih: 02.02.2008 09:26
teşekkürler paylaşım için
by_KaRizMa Tarih: 26.01.2008 21:02
paylasim icin tesekkürler
elma kurdu Tarih: 29.12.2007 02:56
paylaşım içi teşekkürler
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 08:17
Allah razı olsun
MaRaBoGLu61 Tarih: 07.12.2006 18:26
ALLAH [C.C] Razi olsun faydali paylasiminiz icin
panason Tarih: 07.12.2006 14:57
ayrintili ve guzel yazmissin.ellerine saglik
binens Tarih: 07.12.2006 11:44
paylasim icin tesekkürler,cok dogru