aöf islam sanatları tarihi çıkmış sorular - islam sanat tarihi sınav soruları ve cevapları1.karahalı tuğla işçiliğinin an olgun örneği
Kalan minaresi- mescidi cumanın minaresi

2.İlk türbe?
Samerradaki kubbetüs süleybiyyye

3.özbekistandaki en eski karahanlı eseri?
Arap ata türbesi

4.karahanlı tuğla mimarisi eseri?
Ayşe bibi ve balacı hatun tübeleri

5.karahanlı kervansarayları?
Ribatı melik dehistan Akçakale daye hatun beşane

6.anadoludaki sultan hanlarının planını andıran?
Beşane

7.karahanlıların kervansaray mimarisinde geliştirdikleri?
Avlu eyvan kubbe kompozisyonları

8.gaznedeki ağaç direkli camii?
Arusi felek

9. minareleri kime ait?
1. si sultan 3. mesud 2. si behram şah

10.gazneli minarelerinin karahanlı minarelerinden farklılığı nerden belli?
Arusi felekin minarelerinden

11.en önemli gazneli camii
Leşkeri bazar

12.gazneli medreseleri var mıdır?
Hayır kalmamıştır.

13.gaznelileri bust şehrindeki sarayı?
Leşkeri bazar

14.taht salonunun duvarlarında ne var?
Sultan mahmudun hassa ordusunun figürleri

15.sultan mahmutun şehname yazarı firdevsiye yaptırdığı eser?
Ribatı mahi ( çahe)

16.Selçukludan önce eyvan kubbe birleşmesi nerdedir?
Gazneli Ribatı mahi

17.büyük Selçuklu Camii modeli?
Anıtsal camii

18.ilk örnekleri?
İsfahan mescidi cuması

19.isfanhandaki mescidi cumayı yaptıran?
Melikşah

20.klasik Selçuklu kubbe formu hangi eserde?
İsfahan mescidi cuması

21.bu kubbe şeması nerelere uzanır?
Anadolu ve mısır

22.hanımı terken hatuna yaptırdığı?
Kümbeti haki

23.gotik prensiplerinin görüldüğü?
Kümbeti haki

24.büyük Selçuklunun en olgun yapısı?
Kümbeti haki.

25.diğer mescidler?
İran kazvin mescidi cuması ve mescidi haydariye

26.Selçuklunun iranda tüm mimari özellikleri topladığı eser?
Zevvare Cuma Camii

27.Zevvare Cuma hangi camilere öncülük etmiş?
Asya camileri

28.745 lik kubbe ilk hangi eserde?
Zevvare Cuma

29.İran ve Orta Asya camilerinin vazgeçilmez planı?
4 eyvanlı avlu

30.aynı prensiplerle yapılan camii?
Ardistan mescidi cuması

31.4 eyvanlı avlulu camiinin kullanışı nasıldır?
Pratikte namaza elverişli değil ayrı mihraplar istiyor.

32.en erken medreseler hangi dönemde?
Gazneliler

33.melikşah devrinden kalan diğer eserler?
Hargirt ve rey

34.4 eyvanlı avlu nerde uygulanmış?
Önce medrese sonra anıtsal camii

35.büyük Selçuklunun mezar anıt tipleri?
Kümbet türbe

36.tuğrul bey zamanı kümbedi?
Kümbedi ali 8 gen kırk kızlar yuvarlak

37.önemli mezar anıtları?
Harekan 1-2

38.Selçuklu türbesinin en olgun örneği?
Sultan Sencer

39.bu kubbeyi geçen yapı?
Hoca Ahmet yesevi türbesi

40.büyük Selçukçu kervansarayları?
Ribatı enuşirvan

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1277
favori
like
share