Bərəkət Duası - Ruzinin Bol Olması Üçün Dua - Bərəkət Duası

Mənəvi və maddi ruzinin artması, lütf və ikramlara məzhər olmaq üçün əlimizdəki imkanlara görə ən gözəl bir şəkildə çalışmalı və ən gözəl bir şəkildə dualar etməliyik. Allah Celle Celelü özünü bilməmiz, insanlara bildirmemi, sevməyimiz və insanlara sevdirmemiz, izah etməmiz üçün bizi yaratmışdır. Bu əsl vəzifəsini edən insanlar gec-tez mənəvi və maddi xəzinələri nail olurlar. Ayədə; "Ən gözəl adlar (Esmâül Hüsna) Allahındır. O halda O o gözəl adlarla dua edin. "Əraf 180manevi və maddi rızkımızı artması, lütf və ikramlara məzhər olmaq üçün hansı adlarıyla Allaha dua edək deyiriksə aşağıda keçən adlara görə dua edə bilər və şifrələr yarada. buyurulmaqdadır. Biz duada keçən adları və o adların mənalarını, şərhlərini müxtəlif əsərlərdən, Esmaul Hüsna şerhlarinden oxuya bilərik.


Zənginlik Duasi, rizik Sifresi


Zənginlik Duası 1

Ya Ganiyy Ya Muğni

Zənginlik Duası 2

Ya Rahmanu Ya Rahim
Ya Latifu Ya Kərim
Ya Ganiyy Ya Muğni
Ya Rezzagu Ya Mukit
Ya Atufu Ya Vehhab
Ya Zel Cəlali Vel İkramZənginlik Duası 3: Vaqiə Surəsi
Zənginlik Surəsi Deyə Bilinən Vaqiə surəsinin fəziləti;


Vaqiə surəsinin fəziləti;

"Bustanü'l-arifin" adli əsərinin 108. səhifəsində 72. bab'a, "Fakirin zəngin üzərinə fəziləti və üstünlüyü" unvanini vermistir. Lakin zənginliyin fezailini də yenə gözəlcə izah etmişdir və söylə sözə başlayır:

İnsanlar bu barədə ixtilaf edib əsası kəslər kasıb üstündür demiş və bəziləri də zəngin üstündür demisler. Lakin buradakı kasıb və zenginden murad, saleh və sakir olmalari şərtiylə, yoxsa hər kasıb və hər zəngin demək deyil. Biz də kasıb salihin efdaliyyeti tərəfdarıyıq demislerdir. Zənginin efdaliyyetine kail olanlar Allah Təalanın bu əmrinə dayanirlar:

"Səni, bir kasıb oldugunu bilib də zəngin yapmadi mi". (Ed-duha: 8) tərcüməsindəki ayət-i kərimədə ki, Cənab-i Peyğəmbər Əfəndimiz ana bətnində ikən pederi vəfat etmislerdi. Onların atalarından bir miras almadıqları kimi ancaq bir dəvə və bir də nökər qalmışdı. Sonra Cənabi-i Peyğəmbər Əfəndimiz bir çox sərf və ihsanlarda olardılar və hətta bəzən özləri ac qalaraq varliklarini kasıblara infak edib aç yatarlardi ki, bunlari peyğəmbərlərdən başqasının yapmasina imkan olmaz.

O möhtərəm alim əfəndilər də deyirlər ki: "Əgər zənginlik üstün olmasaydi, Cənab-i Allah Peyğəmbərini bu zənginlik ayəsi kəriməsi ilə övmezlerdi." Yenə Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki:

"Yaxşılığınız ilə birlikdə zənginlik nə gözəldir."

Diqqət yetirsəniz yaxşılığınız sart qılınmışdır. Onsuz da Allah qorxusu olmayan bir seyde Yox olmayacagi cümləyə ma'lumdur.

Hədis-i şəriflərdə buyuruldu ki:

"Hər kim, Vaqiə surəsini hər gecə bir dəfə oxumağı adət halına gətirərsə, ömründə kasıblıq görməz."

"Vaqiə Surəsi zənginlik surəsidir. Onu oxuyun və qadınlarınıza və uşaqlarınıza təliminiz. "

Abdullah b. Məsudun, ölüm xəstəliyində ziyarət edən Hz. Osman (ra): "Sənə bir hədiyyədə edilməsini əmr edin mi?" Dedi. Abdullah, buna ehtiyac olmadığını söylədi. Hz. Osman; "Senden sonra kizlarina qalar" dedi. O zaman Abdullah onu bu cavabı verdi: "Sən kizlarimdan qorxma. Mən onlara Vaqiə surəsini oxumalarını əmr etdim. "Mən, Peyğəmbər (sas) 'in söylə dediyini eşitmişdim:

"Hər kim hər gecə Vaqiə surəsini oxuyarsa, ona yoxsulluq üz"
(İbn Kəsir, Təfsirul-Kur'ani'l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282
Ruzi duası 1

Ya Rezzagu Ya Mukit

Ya Zel Cəlali Vel İkram

Ruzi duası 2

Ya Rahmanu Ya Rahim
Ya Latifu Ya Kərim
Ya Rezzagu Ya Mukit
Ya Zel Cəlali Vel İkramLütf və İkram Duası 1

Ya Latifu Ya Kərim
Ya Zel Cəlali Vel İkram

Lütf və İkram Duası 2

Ya erhamerrâhimîn və ya Ekremelekremin
Ya Zel Cəlali Vel İkram.


Lütf və İkram Duası 3

Ya Rahmanu Ya Rahim
Ya Latifu Ya Kərim
Ya Ganiyy Ya Muğni
Ya Atufu Ya Vehhab
Ya Muhsinu Ya Fettah
Ya Zel Cəlali Vel İkram

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 31472
favori
like
share