kamu ekonomisi konu özeti - kamu yatırımları - ekonomide fayda maaliyet analiziÇoğu kamu yatırımında başvurulan fayda maliyet analizinin temel mantığını ve başlıca özelliklerini belirlemek, analizin hangi alanlarda yaygın biçimde uygulandığını saptamak.Fayda maliyet analizi kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan önemli bir yöntemdir ve özellikle ulaşım (yol,köprü, metro gibi) ve baraj projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çünkü, fayda maliyet analizi piyasa değeri olan kamu projeleri için uygulanabilmekte, bölünmez nitelikteki tam kamusal mallar için tüketici tercihleri açıklanamadığı yada tüketicilerin bedava yararlanma istekleri nedeniyle uygulanamamaktadır.Fayda ve maliyet kavramının hangi anlamda kullanıldığını, nasıl tanımlandığını, neleri kapsadığını ve nasıl ölçüldüğünü açıklamak.Fayda maliyet analizi belirli bir projenin faydalarının ve maliyetlerinin belirlenmesine ve hesaplanmasına dayanmaktadır. Fayda ve maliyet tahmininden önce fayda ve maliyetin kapsamının belirlenmesi, yani hangi fayda ve maliyetlerin hesaba katılacağının kararlaştırılması, daha sonra ise bu fayda ve maliyetlerin ölçülmesi gerekmektedir. Elde edilen faydaya üretim ve gelir artışı yada bir maliyet azalışı şeklinde olabilir.

Maliyet ise, yalnızca harcama olarak katlanılan maliyetleri kapsamamakta, alternatif maliyetleri de içermektedir.Projelerin gelecekteki fayda ve maliyet akımlarının homojenleştirilmesi için bugünkü değerlerinin bulunması gerekmektedir. Bu da gelecekteki değer akımlarının bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerlere dönüştürülmesi demektir. Fayda ve maliyetlerin para birikimi ile ifade edilebildiği bir durumda, ne tür karar kriterleri ile sonuca ulaşıldığını açıklamak.Fayda maliyet analizinde projelere ilişkin iki tür karar söz konusu olabilmektedir. Bunlardan birincisi,bir projenin tek başına elverişli olmadığı kararı,ikincisi ise, birden çok projeyi karşılaştırma ve sıralama kararıdır.

Bu kararlar için kullanılan yöntemler ise net bugünkü değer, fayda maliyet oranı ve iç verim oranı yöntemleridir.Net bugünkü değer yönteminde, faydalar akımının bugünkü değerinden, maliyetler akımının bugünkü değeri çıkarılmakta ve net bugünkü değer bulunmaktadır. Ancak bu yöntemle farklı ölçeklerdeki çeşitli projeleri karşılaştırmak mümkün değildir.Fayda maliyet oranı yönteminde, bugüne indirgenen faydalar bugüne indirgenen maliyetlere oranlanmakta ve bu oranın en yüksek olduğu proje seçilmektedir.

iç verim oranı ise, gelecekteki faydalar akımı ile maliyetler akımı farkının değerini sıfıra eşitleyen faiz oranıdır. Bu oran tüm projeler için kullanılan ve önceden belirlenmiş bir oran ile karşılaştırılır.iç verim oranı daha yüksek ise, proje elverişli kabul edilir.Verilen örnekler ile değişik projelerden hangisinin daha uygun olduğunu saptamak.

Net bugünkü değer yöntemine göre, verilen projelerden net bugünkü değeri pozitif olan proje, fayda maliyet oranı yöntemine göre verilen projelerden fayda maliyet oranı birden büyük olan proje, iç verim oranı yöntemine göre ise, verilen projelerden net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen iskonto oranının genel iskonto oranından büyük olduğu projeler seçilmektedir.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 465
favori
like
share