Kardeşlerim...

[COLOR=coral]* FATİH SULTAN MEHMET *

Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432de Edirnede doğdu.
Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatundur.
Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı.Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı dil bilirdi.Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı.İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi.Hocalığınıda yapmış olan Akşemseddin,
Fatih Sultan Mehmedin en çok değer verdiği alimlerden biridir.Fatih Sultan Mehmed, gayet soğukkanlı ve cesurdu.Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi.Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi.Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu.1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı.Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbula getirtirdi.Nitekim Astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbula geldi. Ünlü Ressam Belliniyi de İstanbula davet ederek kendi resmini yaptırdı.

Şair ve açık görüşlüydü.Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı.Azim ve irade sahibiydi.Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı.Devlet yönetiminde oldukça sertti.Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbulu fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı.Hz.Muhammedin [S.A.V] hadisi şerifinde müjdelediği İstanbulun fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayıda başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı.Orta Çağı kapatıp, Yeniçağı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepede vefat etti ve Fatih Camiinin yanındaki Fatih Türbesine defnedildi.
[COLOR=coral]* İSTANBULUN FETHİ:
Fatih Sultan Mehmed padişah, olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı.Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi.Fatih İstanbulun fethini düşündüğü için onu bağışladı.Fatih Sultan Mehmed, büyük gayesini gerçekleştirmek için, Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu.Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek ve zaman kazanmaktı.Bin yıllık tarihinin sonuna gelmiş olan Bizans küçüle küçüle sadece İstanbul şehrinin sınırları içinde hüküm süren bir devlet durumuna düşmüştü.Ancak buna rağmen Bizansın varlığı, Balkanlardaki Türk hakimiyeti açısından tehlikeli oluyordu.Bizans İmparatorları, Anadoludaki çeşitli siyasi güçleri de Osmanlı aleyhine kışkırtmaktan geri kalmıyorlardı.Hatta zaman zaman Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht kavgalarına karışıp devletin iç düzenini bozuyorlardı.İstanbulun Osmanlı Devletinin hakimiyeti altında girmesi, ticari ve kültürel yönden önemli bir avantajın daha ele geçirilmesi demekti.Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede, Karadeniz ticaret yolları ele geçirilmiş olacaktı. Karamanoğulları meselesini çözen Fatih Sultan Mehmed, İstanbulun fethi için gerekli hazırlıklara başladı.Devrin mühendislerinden Musluhiddin, Saruca Sekban ile Osmanlılara sığınan Macar Urban Edirnede top dökümü işiyle görevlendirildi.Şahi adı verilen bu topların yanında, tekerlekli kuleler ve aşırtma güllelerin üretilmesi havan topu yapılan hazırlıklar arasındaydı. Yaptırılan bu büyük toplar İstanbulun fethedilmesinde önemli rol oynadı. Yıldırım Bayezidin İstanbul kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisarının karşısına, Rumeli Hisarı Boğazkesen inşa edildi.Bu sayede Boğazların kontrolü sağlanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir alınmış olacaktı. 400 parçadan oluşan bir donanma inşa edildi.Turhan Bey komutasındaki bir Osmanlı donanması Moraya gönderildi ve İstanbula yardım gelmesi engellendi. Eflak ve Sırbistan ile var olan barış antlaşmaları yenilendi.Macarlarlada üç yıllık bir antlaşma yapıldı.Osmanlıların bu hazırlıkları karşısında, Bizanslılar da boş durmuyordu.Surlar sağlamlaştırılıyor ve şehre yiyecek depolanıyordu.Ayrıca Bizans İmparatoru Konstantin, Haliçe bir zincir gerdirerek, buradan gelecek tehlikeyi önlemeye çalıştı.Aynı zamanda Haçlı dünyasından yardım isteniyor, Papa ise yapacağı yardım karşısında Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesini istiyordu.Ancak Katoliklerden nefret eden Ortodoks Rumlar, Roma kilisesine bağlanmak istemiyor, İstanbulda Kardinal Külahı görmektense, Türk sarığı görmeye razıyız diyorlardı.Fatih Sultan Mehmed, hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Bizans İmparatoru Konstantine bir elçi göndererek, kan dökülmeden şehrin teslim edilmesini istedi.Fakat İmparatordan gelen savaşa hazırız mesajı üzerine, İstanbulun kara surları önüne gelen Osmanlı ordusu, 6 Nisan 1453de kuşatmayı başlattı.Osmanlı donanması ise Haliçin girişinde ve Sarayburnu önünde demirlemişti.Ordu; merkez, sağ ve sol olarak üç kısma ayrıldı.19 Nisanda yapılan ilk saldırıda, tekerlekli kuleler kullanıldı ve bu saldırı ile Topkapı surlarından burçlara kadar yanaşıldı.Osmanlı Ordusundaki er sayısı 150.000 ile 200.000 arasındaydı.Bu kuvvetlere Rumeli ve Anadolu beylerine bağlı çeşitli kuvvetlerde katılmıştı.Çok şiddetli çarpışmalar oluyor, Bizanslılar şehri koruyan surların zarar gören bölümlerini hemen tamir ediyorlardı.Venedik ve Cenevizliler de donanmalarıyla Bizansa yardım ediyorlardı.Fatih Sultan Mehmed Osmanlı donanmasının kuşatma sırasında yeterince kullanılamadığını ve bu yüzden kuşatmanın uzadığını düşünüyordu.İstanbulun Haliç tarafındaki surlarının zayıf olduğu biliniyordu.Bizans bu bölgeye zinciri bu nedenle germişti.Yüksekten atılan taş gülleler Bizans donanmasından bazı gemileri batırmıştı fakat bir kısım donanmanın Haliçe indirilmesi kesin olarak gerekliydi.Fatih Sultan Mehmed, İstanbulun fethedilmesini kolaylaştıracak önemli kararını verdi.Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler karadan çekilerek Haliçe indirilecekti.Tophane önündeki kıyıdan başlayıp Kasımpaşaya kadar ulaşan bir güzergah üzerine kızaklar yerleştirildi.Gemilerin, kızakların üzerinden kaydırılabilmesi için, Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı, sade yağ ve domuz yağı alınarak kızaklar yağlandı.21-22 Nisan gecesi 67yada 72 parça gemi düzeltilmiş yoldan Haliçe indirildi.Haliçteki Türk donanmasına ait toplar, surları dövmeye başladı.Ciddi çarpışmalar cereyan etti.Bundan sonraki günlerde top savaşı, ok, tüfek atışları, lağım kazmalar, büyük ve hareketli savaş kulelerinin surlara saldırıları devam etti.Kuşatmanın uzun sürmesi ve kesin başarıya ulaşılamaması askerler arasında endişe yarattı.Ancak, İstanbulu her ne şartta olursa olsun almaya kararlı olan Fatih Sultan Mehmed kumandanların ve alimlerin de bulunduğu bir toplantı düzenledi.Cesaretlendirici bir konuşma yaptıktan sonra, 29 Mayısta genel saldırının yapılacağına dair kararını açıkladı.Çarpışmalar sırasında Bizansı koruyan surlar üzerinde kapatılması mümkün olmayan gedikler açılmaya başlamıştı.Surlar içerisine küçük sızmalar oluyor, ancak geri püskürtülüyordu. İlk defa Ulubatlı Hasan ve arkadaşlarının şehit olmak pahasına tutunmayı başardıkları İstanbul surları, artık direnemiyordu.53 gün süren ve 19 Nisan, 6 Mayıs, 12 Mayıs ve 29 Mayısta yapılan dört büyük saldırıdan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1125 yıllık başkenti olan İstanbul, 29 Mayıs 1453 salı günü fethedildi.İstanbulun fethi, çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi.Fatih Sultan Mehmed, İstanbulun fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslamı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine bir çok seferler düzenledi. Sırbistan 1454,1459, Mora 1460, Eflak 1462, Boğdan1476, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik 1463-1479, İtalya 1480 ve Macaristan seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu Avrupadaki hakimiyetini pekiştirdi.Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi,Mora tamamen fethedildi, Eflak Osmanlı eyaleti yapıldı,Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı, Arnavutluk ele geçirildi.16 yıl süren Osmanlı-Venedik Deniz Savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etti.İtalyaya yapılan sefer sırasında Romanın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto, fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmedin ölümü üzerine geri kaybedildi.

[COLOR=coral]* Biyogrofisi

* Babası : İkinci Sultan Murad
* Annesi : Huma Hatun
* Doğumu : 29 Mart 1432
* Vefatı : 3 Mayıs 1481
* Saltanatı : 1451-1481 30 sene
* Erkek çocukları : Mustafa, İkinci Beyazıt,Cem, Korkut.
[COLOR=coral]* Kızı : Gevherhan Hatun

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1194
favori
like
share
G-uNIT-STAR Tarih: 06.02.2007 14:12
sincap_sniper Tarih: 02.02.2007 18:42
PAYLAŞIMIN İÇİN THANX
eskitoprak Tarih: 10.01.2007 07:57
super bir sultan idi paylasim icin tesekurler
yakup20 Tarih: 09.01.2007 07:27
tarih tarafsızların diyarıdır.....
Anka Tarih: 08.01.2007 23:13
Tarihimizi daha iyi öğrendikçe Allah'ın izni ile gurur duyuyoruz atalarımızla!
XX_Lord Tarih: 21.12.2006 15:13
Ben kendi adımı ondan aldım. Kendisine siteler dolusu övgüler yağdırsak yetmez. O Hz. Muhammed tarafından müjdelenen olayı gerçekleştirdi. Osmanlı devletini bir Cihan devleti, bir İmparatorluk haline getirdi. Çağlar kapadı, yeni çağlar açtı. Allah rahmet etsin Fatih'e
flatron44 Tarih: 21.12.2006 13:48
tek kelimeyle bravo.....
G-uNIT-STAR Tarih: 17.12.2006 23:01
Hz Muhammed in müjdelediği şanlı Padişah