banka işlemleri - banka işlemlerinin bir örneğini isteme dilekçesi - 5411 ve 5464 sayılı kanunun ilgili maddeleri - banka işlem örneği isteme dilekçesi örneği


Bankadan Yapılan İşlemlerde (KrediKartı, Kredi Talebi veya Bankakartı sözleşmeleri) belgenin bir örneğini isteme Dilekçesi.

………………………. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE


KONU : 5411 Sayılı ve 5464 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri hk.

Banka’ nız …………………… şubesinde vadesiz mevduat hesabı açtım/kredi kartı talebinde bulundum/tüketici kredisi talebinde bulundum. Ancak 5411 Sayılı kanun’ un 76. Maddesi ve 5464 Sayılı Kanun’ un 24. Maddesi açık hükümleri bulunmasına ve hatta talep etmeme rağmen tarafıma yapılan işlemle ilgili onaylı belgenin (veya Sözleşme’ nin) bir nüshasının verilmesi gerekirken verilmemiştir. Ayrıca 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un ilgili hükümleri de saklıdır.
Bu nedenle yukarıda izah edilen kanuni gerekçeler ile yapılan işlemle ilgili belgenin onaylı bir nüshasının tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.
Gereğini dilerim. …… / …… / 2010

(Adı-Soyadı ve İmza)

Güncel Tebligat Adres’ im :

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2413
favori
like
share