göz ve nazar değmesi için dua - nazara karşı okunacak dualar - nazar için dua - göz değmesine okunan dua
göz ve nazar deymesi için:
bu dualara başlamadan okunucak kişinin ismine,falandan olma filanın üstündeki sıkıntı ve nazarın defi için diye niyet edin,bu duaları okuyun ve 3 ayetel kürsi,3 felak,3 nas suresi okuyun,
hatta beraberinde bir bardak suyla okursanız kişiye içirin,daha şifalı olur

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu

Bismillahirrahmanirrahim
Ella talu ileyye ve tuni müslimin innehu min süleyman ve inne Nas SuresiRahman Rahim olan Allah`ın adıyla

1. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2. İnsanların malikine,
3. İnsanların (gerçek) İlahına;
4. `Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran` vesvesecinin şerrinden.
5. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
6. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas`tan Allah`a sığınırım).

Ayet-el Kürsî

- Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yeşfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhıytune bişey’in min ilmihî illâ bimâ şa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hıfzuhuma, ve huvel âliyyül azıym.’

Anlamı:

ALLAH ki, Tanrı yoktur ancak O vardır, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklaması ne de uyuması sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katında kim şefaat edebilir ki izni olmaksızın; bilir önlerinde ve arkalarında olanların hepsini; izni olmadan ilminden bir şeyi kapsamak mümkün değildir; kürsüsü semâları ve yeri içine almıştır; koruması dışında bir şey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir.

el-FELAK

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine “iki koruyucu” anlamında “muavvizeteyn” denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine`de inmiştir. 5 (beş) âyettir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah`ın adıyla.
1. De ki:”Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,

alıntıdır

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5653
favori
like
share