Kardeşlerim...

[COLOR=coral]* PEYGAMBER MUCİZE GÖSTER *

Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi.Sefer ve ticâret yapardı.Ekserî Şâma giderdi.Seferde iken, bir gece rüyâ gördü ki, gökden ay inip, kucağına girdi. Ebû Bekr, iki eliyle onu kucakladı ve sînesine basdı.Uyandı.Yemlîhâ adında meşhûr bir râhib var idi.Ona varıp, rüyâsını tabîr etdirdi.Râhib dedi ki,
- Sen nerelisin?
Ebû Bekr dedi;
- Arz-ı Hicâzdanım.
Tekrâr sordu:
- Ne iş yaparsın.
Ebû Bekr,
- Tüccârım, dedi.
Râhib dedi ki,
- Yâ Arabistanlı kişi. Bu rüyâda, sana büyük müjdeler vardır.Tabîrini ister isen, ücretini ver, dedi.
Ebû Bekr oniki dînâr çıkarıp, verdi.
Râhib dedi ki:
- O ay ki, gökden sana indi.Âhır zemân Peygamberidir.Yakınlarda zuhûr edecekdir.Sen Onun hayâtında iken vezîri olursun.Sonra halîfesi olursun.Yâ Arabistanlı kişi.Eğer ben sağ iken, Ona yetişir isen, bana haber ver.Ona varıp, buluşayım.Eğer ben dünyâdan gitmiş isem, selâmımı ona ulaşdırırsın.Ben Onun dînine girdim ve ümmetinden oldum.Beni âhıretde şefâatinden unutmasın.
Hazret-i Ebû Bekre :
- Bana bir mektûb ver, dedi.
Râhib, oniki satır bir mektûb yazıp, Ebû Bekre verdi. O mektûbun mevzûu şu idi.
* Esselâmü aleyke yâ Muhammed bin Abdüllah el Mekkî el Medenî el tehamî, salevâtullahi teâlâ aleyke ve selleme.Hakîkaten sen âhır zemân Peygamberisin! Ve Rabbilâlemînin Resûlisin.Bu mektûbu Ebû Bekr bin Ebû Kuhâfe ile sana gönderdim.Malûm ola ki, ben sana îmân getirdim ve sana ümmet oldum.Ebû Bekr bana gelip, rüyâsını tabîr etdirdi.O rüyâ delâlet eder ki, Ebû Bekr senin vezîrin olur, sonra halîfen olur.Eğer ben sağ olup, hazretine yetişirsem, gelip önünde gâzâ ve cihâd ederim.Eğer yetişmezsem, âhıretde beni şefâatinden unutmayasın *
diye mektûbu temâm etmişdir. Ebû Bekr ey rüyâyı tabîr eden kişiye:
- Eğer tabîr etdiğin gibi olursa, yüz altın dahi bende senin emânetin olsun, dedi.Şâm seferini bitirip, Mekkeye geldi.Bu hâdiseden oniki sene geçdi.Hak sübhânehü ve teâlâ, hazret-i Muhammede [s.a.v] vahy eyledi.Bir gece o büyük Peygamber, Ebû Kubeys dağına çıkıp, gece yarısında dedi ki:
Allahü teâlâya davet edenin davetini kabûl ediniz. Lâ ilâhe illallah
deyiniz.Ebû Bekr, serîr üstünde yatıyordu.Söylenilenleri işitdi.Eşhedü en lâ ilâhe illallah.Ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.Birkaç gün sonra, Mekke sokaklarında, hazret-i Resûlullah [s.a.v] ile buluşdu.
Hazret-i Fahr-i âlem ona dedi ki:
- Ne olaydı, islâma geleydin.
Ebû Bekr dedi ki:
- Yâ Muhammed [s.a.v] Peygamber isen mucize gösteresin.
Hazret-i Resûl-i ekrem [s.a.v], Ebû Bekrin göğsüne mubârek ellerini dayayıp, şöyle dıvâra yaslayıp, dedi ki,
- Sana o mucize yetmez mi ki, o rüyâyı gördün.Yemlîhâ râhibe tabîr etdirdin. O zemândan on iki yıl geçdi.Tabîr edene on iki dînâr verdin ve yüz dînâr dahâ vad etdin.Rüyâyı tabîr eden, on iki satır bir mektûb yazıp, sana emânet verdi. Bunları bir-bir görüp, muttalî olup, mektûbda yazılan şudur, şudur deyip, takrîr buyurdular.
Ebû Bekr işitip, parmak kaldırıp,
- Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.Yanî sen, o Peygambersin ki, Yemlîhâ râhib senden haber verdi, dedi.

Kaynak:
Menakıb-i Çihar Yar-i Güzin

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 478
favori
like
share
egunes Tarih: 10.01.2007 10:40
ellerine sağlık kardeşim
eskitoprak Tarih: 08.01.2007 16:40
tesekkurler paylasim icin sagol
GÜLSiMA Tarih: 19.12.2006 14:13
selamun aleyküm.çok güzel bir paylaşımdı emeğinize,yüreğinize sağlık.selam ve dua ile