newton'un bilime ve insanlığa katkıları - hareket yasaları - eylemsizlik ilkesi - newton hareket yasaları

Matematikte (a+b)ª ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel iki terimli teoremini buldu. Newton'un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır. Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekim yasasını ortaya koydu. Newton hareket yasaları olarak bilinen eylemsizlik ilkesi, kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en önemli yasalarından biridir.

ALAN KEŞİFLERİ
Mekanik----------- Hareket yasaları
Mekanik----------- Gravitasyon yasası
Hidrodinamik------- H idromekanik yasası
Hidrodinamik------- N ewtonian akışkan
Termodinamik------Soğ urma yasası
Optik -------------Newton halkaları
Optik------------- Emisyon teorisi
Optik------------- Newton teleskobu
Matematik---------Ca lculus
Matematik---------Bi nom serileri
Matematik---------Ne wton metodu
Matematik---------Ne wton-Cotes formülü
Matematik---------İnterpolasyo n formülü

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3535
favori
like
share