[COLOR=coral]* MEZAR İNŞA ETMEK *
Ulemanin cogu tesnim in, yani kabrin üstünün deve hörgücü gibi yapılıp yerden bir karıs kadar yukseltilmesinin mendup, daha fazla yükseltilmesinin ise mekruh olduğunu beyan etmişlerdir.İmam Şafii ise kabirlerin tesviyesi yerle bir edilmesi ne dair haberlere binaen, kabirlerin yerden hiç yükseltilmemesi, yerle dumdüz edilmesi gerektigini soyler.Nitekim Hz. Ali de, Rasulullahin kendisini, Medinedekl butün putları kırmak ve bütün kabirleri tesviye yerle bir etmek görevi ile Medineye gonderdigini soylemistir.Hadislerdeki tesviye ile kastedilen miktarın ne kadar olduğunda alimler ihtilaf etmişlerdir.İmam şafiinin anladığı yerle bir etmek manası, kelimenin lügat manasına daha yakındır.Lakin kabirlerin çiğnenmemesi ve üzerine oturulmaması için, kabir olduğunun belli olması gerekir.Bu gayenin gerçekleşmesi de ancak kabirlerin tesnim edilmesi yüzeyinin yerden biraz kabartılması ile mümkündür.Daha sonra gelen Şafii alimlerininde bu kadarını gerekli gördükleri nakledilmektedir ki, böylece fukaha bunda ittifak etmişlerdir.Öyle ise hadis-i şerifte düzlenmesi emredilen, türbeler ve üzerlerine bina yapılmış olan kabirlerdir.Bir yerde kabir olduğunu belli etmek ve insanlann ve diger mahlukatın çiğnemesinden muhafaza etmek için, bu gayeyle mezarın etrafını bir miktar duvarla çevirmek caiz olur.Ancak bunda israf etmek, lükse kaçmak ve çok para harcamak yasaktır.Çünkü kabrin üzerini süslemenin ölüye hiçbir faydası yoktur.Bunun yerine o parayı fakirlere dağıtmak ve sevabını ölüye bağışlayip, kabulü için dua etmek daha yararlı ve hayırlı bir harekettir.Hatta bu çevre duvarının kireçlenmesi ve boyanması bile süse gireceği için yasaklanmıştır.Peygamber tarafından yasaklanan bu filli yapmak mekruhtur. Kabrin üzerine süs maksadıyla ve övünmek için kubbe ve bina yapmak ise haramdır. Hadis-i seriflerde kabirler üzerine yazı yazmak da mutlak olarak yasaklanmıştır.Müctehidler bu yasağa binaen kabir taşlarına ayet yazmanın yere düsüp çiğnenmesinin muhtemel olması sebebiyle haram, başka şeyler yazmanın da mekruh olduğunu söylemislerdir.Ama ne gariptir ki,sahih hadislerle yasaklanmasına rağmen, şarktan garba kadar ne kadar müslüman varsa hemen hemen hepsi, mezar taşlarına yazı yazıyorlar.Bu, sonradan ortaya çıkmış bir durumdur ve bidattir.Binaenaleyh yapılmaması daha iyidir.Ancak sonraki alimler, Hz. Peygamberin oğlu İbrahim ve Medinede vefat eden ilk muhacir olan Osman b. Mazunun kabri basma, kabrin tanınması için bir taş koymasına kıyaslayarak, sadece ismin yazılmasının, Rasulullahın koyduğu taş gibi sadece kabrin kaybolmaması için bir işaret olacağını belirtmişler ve kabir taşlarına sadece isimle olüm tarihinin yazilmasını caiz görmüşlerdir.Mezarın şekli hususunda son olarak şunu söylemeliyiz ki muslümanın mezarı, sade, tabii ve mütevazi mezar yapımında kullanılan malzeme de basit ve ucuz olmalıdır.Müslüman mezarlığı, ihtişam, debdebe ve tantanadan uzak, sadeliği, tabiiliği ve intizamı ile örnek olmalı.Camide bütün imtiyazlarından sıyrılarak Allahın huzurunda aynı safta duran müminlerin, mezarları da görünüş itibariyle birbirine eşit olmalıdır.Mezar yapımında bu eşitliği bozan şeylere yer verilmemelidir.

Kaynak :
* Ceziri, İbnul-Humam,
* Müslim, Cenaiz, 31
* Nesai, Cenaiz, 99,88-89
* Ebu Davud, Cenaiz. 72
* A. b. Hanbel
* S. Sabik, Mollamehmetoğlu,
* Mahammed Hamidullah
* Muslim, Cenaiz, 32
* İbn Mace, Sünen, Cenaiz, 43
* Nesai, Cenaiz, 98
* Tahtavi,
* Şevkani, Serhus-Sudur
* Camiul-Ferid
* Tirmizi, Cenaiz, 57.
* Ebu Davud, Cenaiz, 63

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1063
favori
like
share
hsnorh Tarih: 31.01.2007 15:18
teşekkürler.....
eskitoprak Tarih: 08.01.2007 15:58
paylasim icin tesekkurler