[COLOR=coral]* VECİBE *
Vacib olan, gereken, yerine getirilmesi borç hükmünde bulunan iş, boyun borcu.Arapça bir kelime olan vecibe, vece-be fiilinin mastarıdır.Vecibe ile vacib aynı kökten gelmektedirler. Vacib hakkında âlimlerin farklı yorumları vardır.Kelâm açısından, mümkün anlamında kullanılmaktadır.Fıkıh ilmine göre vacib, yapılması gerekli olan, farzdan sonra gelen ve terkedilmesi cezaya sebeb olan şey demektir. Bazı âlimler de vacibi, bulunması, yapılması gerekli olan, terkedilmesi kınanmaya sebeb olan şey diye tarif etmişlerdir Kurânda vacib kelimesi geçmemektedir.Ancak türediği ve-ce-be mazi fiili bir yerde geçmektedir. Bu âyetteki ve-ce-be fiili de, yan üstü yere düşme anlamındadır.Bunun gibi herhangi bir şeyin yere düşmesi ve ayın batarken ufuk çizgisindeki yere yaklaşması da, vecebe fiili ile ifâde edilmiştir İnsanlar, diğer bütün varlıklardan daha fazla, vacib kelimesinin ifâde ettiği mesuliyet ve yükümlülükler bakımından sorumlu bulunmaktadır.Âkil ve bâliğ olan müslümanların yerine getirmeleri gereken çeşitli vecibeler vardır.İslâm dininin ortaya koyduğu bütün vecibeler, insanlar için geçerlidir.Bu vecibeler, insanların dışındaki varlıklar için geçerli değildir.Yüce Allah Kurânda, insanların başıboş yaratılmadığını, çeşitli vecîbeleri yerine getirmekle yükümlü bulunduklarını haber vermiştir.Bu konu ile ilgili olan bazı âyetlerin meâli şöyledir:
* İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır? *
* Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? *.
Yine Kurânda bildirildiğine göre, dünya hayatı bir imtihan hayatıdır.İnsanlar bu hayata imtihan edilmek üzere gönderilmektedirler.Bu imtihanların neticesinde vecibelerini yerine getirenlerle yerine getirmeyenler belli olacaktır.Dünya hayatında vecibelerini yerine getirenler bu imtihanı kazanacaklar, yerine getirmeyenler imtihanı kaybedeceklerdir.Bu durumu dile getiren bazı âyetlerin meâli şöyledir:
* Ândolsun ki, içinizden cihâd edenlerle sabredenleri belirleyinceye kadar ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz *
* Mülk, hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve Onun her şeye gücü yeter.O, öyle Yüce Allah ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır *
Dünya hayatındaki vecibelerini yerine getiren insanlar, cennetle mükâfatlandırılacaklar ve kendilerine düşenvecibeleri yerine getirmeyenlerde, cehennem azabı ilecezalandırılacaklardır. Aynı zamanda, bu vecibeleri yerine getirenler dünya hayatında da bunun faydasını görmektedirler.

Kaynak :
* İsfahanî, el-Müfredat
* Hac, 22/36
* Maverdî, en-Nuketu vel-Uyûnu,
* Kıyâme, 75/36.
* Müminûn, 23/115
* Muhammed 47/31
* Mülk, 67/1, 2.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 571
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 29.12.2007 02:40
emeğine sağlık
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 08:08
Allah razı olsun
eskitoprak Tarih: 08.01.2007 14:22
tesekkurler