Internet uygulamaları geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi güvenliktir. Kullanıcıların yetki seviyeleri, yani rollerine göre gerçekleştirebileceği işlemler denetlenebilmeli, yetkisi olmayan kullanıcılar ise engelenebilmelidir.

ASP.NET teknolojisinde güvenlik iki kısımdan oluşmaktadır, bunlar gerçekliğin doğrulanması authentication) ve yetki kontroludur(authorization. Gerçekliğin doğrulanması işlemi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin doğru olup olmadığının ilgili kullanıcı bilgilerini saklayan yapının denetlenerek bulunmasıdır. Gerçekliğin doğrulanması işlemi başarı ile sonuçlanırsa, yetki kontrol işlemi aracılığı ile kullanıcının ilgili kaynaklara erişip erişemeyeceğine karar verilmektedir. ASP.NET kod içerisinde de kullanıcı kimliğini kullanarak yetkiye göre davranış sergileyebilmektedir. Buna kişileştirme (impersonation) denilmektedir.

Özetlemek gerekirse güvenlik 3. adım seçimlik olmak üzere üç adımdan oluşmaktadır;

1)Kullanıcı Gerçekliğinin Doğrulanması

2)Kullanıcı Yetkilerinin Kontrolü

3)Kullanıcı için kişileştirilme (User Impersonation), uygulama istekte bulunan kullanıcının tipine göre kod çalıştırmaktadır.

ASP.NET teknolojisinde gerçekliğin doğrulanması işlemi üç farklı yapı içerisinde sağlanabilmektedir. Bu yapılar şunlardır;

a)Form-Based Authentication

b)Windows Authentication

c)Passport Authentication

Bu makalede Form-Based Authentication hakkında detaylı bilgi verilecektir. Bunun sebebi yukarıdaki üç yaklaşım arasından en esnek olanı olmasından dolayıdır. Bu esnekliği sağlayan kendimize ait HTML formları oluşturabilmemiz ve işlemi kontrol edebilmemizdir.

Form-Based Authentication yapısında gerçekliğin doğrulanması işlemi için cookie ler kullanılmaktadır. Gerçekliğin doğrulanması işlemini gerektiren isteklerde bulunulduğunda (Örneğin sanal alışveriş sitesinde alınacak ürün seçildikten sonra ödeme işlemini sadece sisteme kayıtlı kullanıcıların yapması) kullanıcı HTML Login formuna yönlendirilmektedir. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri girildikten sonra bu bilgilerin doğru olup olmadığı sistem tarafından ilgili kaynakların (kullanıcı bilgilerinin saklandığı veritabanı veya XML dosya veya web.config dosyası...) taranması aracılığı ile tespit edilmektedir. Bilgilerin doğru olması durumunda kullanıcı kimliğini belirten bir cookie yaratılmaktadır. Daha sonraki istekler için bu cookie kontrol edilmektedir.

Gerçekliğin doğrulanması işleminin aktif hale getirilmesi için web.config dosyası içerisinde, bölümü altındaki öğesi biçimlendirilmelidir.

[code]

[/code]

Gerçekliğin doğrulanması işleminin ardından kullanıcının erişim kontrolleri yine web.config dosyası kullanılarak denetlenebilmektedir. ASP.NET kullanıcı tipine göre (role-based security) güvenliği de desteklemektedir. Bu konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Form-Based Authentication
Bu kısımda Form-based authentication örnekler ile açıklanacaktır. İlk örnekte kullanıcı adı ve şifreler web.config dosyasında saklanacak, böylelikle cookie tabanlı gerçekliğin doğrulanması işlemine kolay bir bakış açısı sağlanacak, ikinci örnekte ise fonksiyonelliği arttırmak amacı ile kullanıcı adı ve şifreler bir veritabanı tablosuna taşınacaktır.

1.Örnek

Bu örnek 3 ayrı dosyadan oluşmaktadır. Bunlar web.config, default.aspx ve login.aspx dosyalarıdır.

web.config

[code]

protection="All" timeout="60">

[/code]

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi gerçekliğin doğrulanması (authentication) ve yetki kontrolü (authorization) ayrı öğeler içerisinde gösterilmiştir. Kullanıcı adları ve şifreler web.config dosyası içerisinde tanımlanmış, ve cookie içerisinde tanımlı kullanıcı adı bulunmaması durumunda login.aspx dosyasına yönlendirilme tag i içerisinde belirtilmiştir.

bölümü içerisinde ve olmak üzere iki bölüm yaratılabilmektedir.

satırı ile cookie (bu cookie ileride gösterilecek kod örneklerinde daha iyi bir şekilde anlaşılabilecek olan authentication işleminin başarılı geçmesi durumunda bir değer taşıyan cookie’dir) içerisinde bir değer bulunmaması durumunda bu kullanıcıyı reddet emri sisteme verilmektedir.

Login.aspx

[code]<%@ Import Namespace="System.Web.Security " %>
Login Page

User Name:
Password:

[/code]

Yukarıdaki kodda kritik olarak incelenmesi gereken kısım aşağıdadır;

public void Login_Click(object Src,EventArgs e)
{
if(FormsAuthentication.Authenticate(UserName.Value,UserPass.Value)
{
FormsAuthentication.SetAuthCookie(UserName.Value,false);
Response.Redirect("default.aspx");
}
else
{
Msg.Text = "Yanlış kullanıcı adı veya şifre: Yeniden deneyiniz."
}
}

Bu metodta kullanılan FormsAuthentication sınıfı System.Security içerisinde bulunan ve forms-based authentication işlemlerinde kullanılan sınıftır. Authenticate metodu ile girilen kullanıcı adı ve şifrenin web.config dosyasında tanımlı olan şifreler ile eşleşip eşleşmediğine bakılmaktadır. Eğer eşleşme doğru ise ilgili cookie değerine kullanıcı adı atanmakta ve sayfa yönlendirilmektedir. Eşleşmenin yanlış olması durumunda kullanıcı uyarılmaktadır.

Buraya kadar olan kısmı bir örnek ile özetlemek gerekirse;

1) Gerçekliğin doğrulanması işlemine ihtiyaç duyulduğu zaman hangi sayfaya gidilmesi gerektiği tanımlanır;2) web.config dosyasında kullanıcı adları ve şifreleri tanımlanır3) İlgili yetki tanımları yapılır4) Gerçekliğin doğrulanması işleminin başarılı olup olmadığını kontrol eden kod eklenir. (Login_Click metodu)

2.Örnek

Bu örnekte daha önceden de belirtildiği gibi kullanıcı adı ve şifreler veritabanındaki bir tablodan alınacaktır.

Kod olarak MSPetshop uygulamasından yararlanılmaktadır.

Web.config dosya yapısı


[code]

[/code]


Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, kullanıcı adı ve şifre tanımı web.config dosyasında yapılmamıştır. İlk örnekten bir diğer farkı ise gerçekliğin doğrulanması işleminin tüm sayfalar yerine sadece iki sayfa için (EditAccount.aspx ve OrderBilling.aspx) tanımlanmış olmasıdır. Bu sayfalara erişmek isteyen kullanıcılar eğer sisteme kayıtlanmadılar ise Signın.aspx dosyasına yönlendirileceklerdir.

SignIn.aspx.cs Dosyası


[code]private void btnSubmit_Click(object sender, System.Web.UI.ImageClickEventArgs e)
{

if (Page.IsValid == true)
{
Customer customer = new Customer();
string customerID = customer.Login(txtUsername.Text, txtPassword.Text);

if (customerID != null)
{
Response.Cookies["CustomerID"].Value = customerID; FormsAuthentication.SetAuthCookie(customerID, false);

Response.Redirect("VerifySignIn.aspx");
}
else
{
lblErrorMessage.Visible = true;
}
}
}[/code]

Yukarıdaki kod örneği SignIn.aspx sayfasındaki kullanıcı adı ve şifre bilgileri girildikten sonra çalışan kodu göstermektedir. Customer.login çağrımı ile girilen değerlerin veritabanında olup olmadığına bakılmakta, eğer var ise customerID değişken değeri null değerinden farklı gelmekte, böylelikle gerçekliğin doğrul

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3342
favori
like
share
gamzetasir Tarih: 18.06.2009 09:11
MERHAba ben asp yi yeni öğrenmeye başalım işim gereği asp de bi rkullanıcı ve şifre ile access veri tabınında hazırlanmış verilere erişmeye çalışıorumilk örneğinizi denedim fakat hata verrdi hatanın oldğu satrlara baktım ...4 hata ve 6 tane uyarı werdi ..bana bu konuda yardım edebilirsenz cok sewinirm..şimdiden çok teseküürler.


Warning 1 C:\Documents and Settings\kullanıcı5\Belgelerim\Visual Studio 2008\WebSites\kullanici_giris\Default.aspx: ASP.NET runtime error: There are multiple root elements. Line 16, position 2. (C:\Documents and Settings\kullanıcı5\Belgelerim\Visual Studio 2008\WebSites\kullanici_giris\web.config line 16) C:\Documents and Settings\kullanıcı5\Belgelerim\Visual Studio 2008\WebSites\kullanici_giris\Default.aspx 1 1 C:\...\kullanici_giris\
ca_sey_11 Tarih: 11.11.2008 16:44
kardes bu kodlar scriptten scripte degişmiyormu yani database (veritabanına) göre kodlar geliştirilio die biliom ama bi yanlısım varsa uyarırsanız sevinirim
turkbey Tarih: 16.11.2007 22:23
tsk
FreddyKrueger Tarih: 06.02.2007 21:43
Te$ekkürLer...


vural1907 Tarih: 07.01.2007 20:08
teşekkürler