cümə günü oxunacaq dua - cümə günü duası - qəbul duası


Heç bir saat və heç bir vaxt bizim qul olaraq Rəbbimizə dua etməmiz üçün əlverişsiz və bağlı deyil. Duanın qəbul zamanları gizli tutulmuşdur. Bununla, qulun dua halını həyatına yayması istənmişdir. Necə ki Cümə günündə razılıq saatı gizli olduğu kimi, insanlarda vəli, Ramazanda Leyle-i Qədr, Esma-i Hüsna içində İsmi-Əzəm, ömürdə əcəl və qiyamət saatı da gizlidir. Yəni qiymət və əhəmiyyət tək bir cüzde deyil, həyatın tamamındadır.1 Belə ki, həyatımızın hər ayrıntısından, lazımsız zənn etdiyimiz hər saat dilimindən və zaman parçacığından məsuluq. Elə isə yaşadığımız hər "an" parçacığını Rəbbimizə sığınmamız üçün bənzərsiz bir fürsət olaraq qəbul məcburiyyətindəyik.
Bununla birlikdə, bəzi saatlarda və vaxtlarda Cənabı Haqqın, sırf qulları lehinə rəhmətiylə rəftar daha çox lütfkar olduğu da bir gerçəkdir. Məsələn, Cümə günü içində bir razılıq saatının, yəni duaların istirahət və qəbul edildiyi xüsusi bir saatın olduğunu Həzrəti Peyğəmbər (s.ə.s.) xəbər verir. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.): "Onda bir saat vardır ki, heç bir müsəlman qul namazda olub və o saata rast gətirib Allahdan bir şey istəməz ki, Allah Azzə və Cəllə ona istəyini bəhs etmə!" Buyurmuş, Bu saatın qısa olduğunu göstərmək üçün də mübarək əlini başparmağının orta və digər barmağının içinə basaraq işarə etmiştir.2
Duaların qəbul edildiyi bu gizli saatın hansı saat olduğu həmişə soruşulmuş və araşdırılmışdır. Bu vaxta aid olaraq dəyişik vaxtlardan Xəbər verilməklə birlikdə; səhər vaxtına işarə edən bir xəbərə burada yer verək:
İbn-i Abbas (ra) izah edir: "Bir gün Hz. Əli (ra) Rəsulullah Əfəndimizə (s.ə.s.) gələrək:

"Anam və atam sənə fəda olsun ya Rəsulullah, bu Quran sinəmdə dayanmayıb gedir. Özümü onu ezberleyecek gücdə görə bilmirəm "dedi.

Rəsulullah Əfəndimiz (s.ə.s.) ona bu cavabı verdi:

"Ey Hüseynin atası! Allahın sənə faydalı edəcəyi, öyrətdiyi təqdirdə öyrənən kimsənin istifadə edəcəyi, öyrəndiklərini də sinəsində sabit edəcək bir dua öyrədimmi? "

Hz. Əli (ra):

"Bəli, ey Allahın Elçisi, öyrət!" Dedi.

Bunun üzərinə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurdu ki:

"Perşembeyi Cüməyə keçən gecə olunca, gecənin son üçdə birində kalkabilirsen qalx. Çünki o an mələklərin hazır olduğu bir andır. O saatda edilən dua məqbuldur. Qardaşım Yaqub da övladlarına, 'Sizin üçün Rəbbimə istiğfar edəcəyəm, hələ Cümə gecəsi bir gəlsin' deyərdi. Əgər o vaxtda kalkamazsan gecənin ortasında qalx. Bunda da müvəffəq ola bilməzsənsə gecənin əvvəlində qalx. Dörd rükət namaz qıl. Birinci rek'atte, fatihə ilə Yasin Surəsini oxu, ikinci rek'atte Fatihə ilə Duxan Surəsini oxu, üçüncü rek'atte Fatihə ilə Səcdə Surəsini oxu, dördüncü rek'atte Fatihə ilə uzun Tebareke Surəsini oxu. Təşəhhüdü bitirdiyi vaxt Allaha hamdet, Allaha sənaye da gözəl et, mənə və digər peyğəmbərlərə salat oxu, bunu gözəl et. Kişi və qadın möminlər üçün və səndən əvvəl gəlib keçən mömin qardaşların üçün istiğfar et. Sonra bütün bu oxuduğun duaların sonunda bu duanı oxu:

"'Allahım, mənə günahları, məni yaşatdığın müddətcə əbədi olaraq tərk etdirərək mərhəmət et. Mənə faydası olmayan şeylərə təşəbbüsü səbəbiylə mənə acı. Səni məndən razı edəcək şeylərə yaxşı baxmağı mənə nəsib et. Ey göyləri və yeri yoxdan var edən cəlal, ikram və əlçatmaz izzət sahibi olan Allahım. Ya Allah! Ya Rəhman! Cəlali haqqı üçün, üzün nuru haqqı üçün kitabını mənə öyrətdiyi kimi, Ezberimsin tutmağı da ürəyimə asanlaşdır! Səni məndən razı edəcək şəkildə oxumamı nəsib et. Ey səmavat və ərzin yaradıcısı, cəlal və üzün nuru haqqı üçün kitabınla gözlərimi nurlandırmanı, onunla hissəsi açmanı, onunla ürəyimi yarmanı, sinəmi ferahlatmanı, bədənimi yıkamanı istəyirəm. Çünki haqqı tapmaqda mənə ancaq Sən kömək edərsən, onu mənə ancaq Sən nəsib edərsən. Hər şeyə çatmada güc və qüvvət ancaq böyük və uca olan Allahdandır. '

"Ey Həsənin atası, bu duanı üç, beş və ya yeddi cümə edərsən. Allahın izni ilə duana razılıq ediləcək. Məni haqq üzrə göndərən Şəxsi Zülcelala and olsun bu duanı edən heç bir mömin cavabdan məhrum qalmadı. "
İbnu Abbas (ra) deyir ki: "Allaha and olsun, Həzrət-i Əli (ra) beş və ya yeddi cümə keçdi ki Rəsulullaha (s.ə.s.) eyni əvvəlki məclisdə təkrar gələrək:

'Ya Rəsulullah! Daha əvvəl dörd-beş ayə ancaq öğrenebiliyordum. Lakin unudurdu. Bu gün isə, artıq 40-a qədər ayə öğrenebiliyorum və unutmuram. Allahın Kitabı sanki gözümün önünə gəlir kimi olur. Köhnədən hədisi dinləyirdim da arxadan bir təkrar etmək istədiyimdə ağılımdan çıxıb gedirdi. Bu gün hədis dinləyib sonra onu bir başqasına istədiyimdə ondan tək bir hərfi qaçırmadan anlatabiliyorum 'dedi.
Rəsulullah (s.ə.s.) bu söz üzərinə Hz. Əliyə (ra):

"Ey Həsənin atası! Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, sən kamil möminlər! "Buyurdu.3

DUA

Ya Mücibe'd-Daavat! Ağılımı və ürəyimi hıfzeyle! Dualarımı saat-i icabede edilən dualar arasına al! Hissəsi, könlümü, Hissiyatımı xeyirli istəklərə istiqamətləndir! Şərli istəklərdən bəri et! Mənə haqqı nəsib et! Haqq olmayandan uzaq et! Məni razılığına istiqamətləndir! Razı olmadığından mühafizə et! Barədə, xeyrdə və hidayətdə mənə istiqamət ver! Dualarımı qəbul et! Amin!

Haşiyələr:

1 - Məktubat, s. 460; Sünûhât, s. 19,

2 - Buxari, 3/507, 3 - Tirmizi, Daavat, 5, (3803) [/ B]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3030
favori
like
share